Sa oled siin

Meediapädevuse nädal 2019 "Enne mõtlen, siis jagan"

18. - 22. märtsil 2019

 

Meediapädevuse all mõistetakse oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis aitavad eri kanalites esitatud teavet analüüsida ja hinnata ning kujundada adekvaatseid hinnanguid.

Meediahariduse ülesanne on toetada ja arendada õpilase kujunemist inimeseks, kes tajub adekvaatselt ümbritsevat teabekeskkonda, suudab tekstilist, pildilist, kujundlikku ja suuliselt esitatud sisu kriitiliselt analüüsida ja hinnata, tunnetab ühiskondlikke eetikanorme ja oskab seda järgides ise sisu luua.

Viimastel aastatel on üha sagedasemad inforünnakud ning valeuudiste ja väärinfo levik, mistõttu on meediapädevuse arendamine vajalik ka julgeoleku tagamiseks ja demokraatia hoidmiseks. Kriitiliselt mõtlev ning analüüsiv inimene oskab eristada tõde valest ning end kriisiolukordades psühholoogiliste rünnakute
eest kaitsta.

Meediapädevuse nädal toimub tänavu Eestis esimest korda. Selle eesmärk on tõsta laste ja noorte, õpetajate ja laiema avalikkuse teadlikkust ümbritseva teabekeskkonna võimalustest ja ohtudest, suunata tähelepanu erinevates kanalites esitatava sisu kriitilise analüüsimise vajalikkusele ning võimestada meediatarbijaid ära tundma valeuudiseid ja väärinfot.

Üheskoos pakutakse 18.-22. märtsil 2019 erinevates Eesti linnades ja koolides teadlikkust tõstvaid ning arendavaid tegevusi.

Tänavu on peamisteks sihtrühmadeks:

  • kooliõpilased;
  • erialainimesed (sh õpetajad ja õppejõud);
  • laiem avalikkus.

Õpilastele korraldatakse meediaekspertide ja –tudengite läbiviidavaid meediatunde, kinokülastusi ning arutelusid, filmimeedia praktilisi töötube audiovisuaalsete oskuste arendamiseks, allikakriitilisusele suunatud teematubasid ning tutvustatakse valeuudiste äratundmiseks näpunäiteid sisaldavaid infovoldikuid.

Erialainimestele ehk õpetajatele, õppejõududele, vabakonna aktivistidele jt huvilistele on mõeldud meediapädevuse alased koolituspäevad ning praktilised seminarid.

Laiemale avalikkusele on suunatud Novaatori leheküljel avaldatavad 1-minutilised loengud, meediaekspertide avalikud loengud, teadlikkust tõstvad reklaamklipid ja valeuudiste äratundmist hõlbustav test.

Meediapädevuse nädala sündmused

Millal? Mis toimub? Kes korraldab? Kellele mõeldud?
Esmaspäev, 18. märts Meediatudengite läbiviidavad meediatunnid koolides Tartu Ülikool õpilased
  1-minuti loeng meediakiusamisest ERR Novaator ja Tallinna Ülikooli veeb avalikkus
  Külalistunnid "Kes minuga suhtleb" koolides. Tunde annavad Allan Rajavee ja Polina Volkova MTÜ Tagasi Kooli õpilased
Teisipäev, 19. märts Meediapädevuse teematund Rahvusraamatukogu gümnaasiumiõpilased
  Veebiseminar "Mis on digimeedia ja kuidas seda õpetada uute digiõpikute näitel" HITSA õpetajad
  Meediatudengite läbiviidavad meediatunnid koolides Tartu Ülikool õpilased
  Koolitus õpetajatele: meediakirjaoskus kui sisuloome, valeuudised ja reklaam Balti Filmi- ja Meediakool õpetajad
  1-minuti loeng meediakiusamisest ERR Novaator ja Tallinna Ülikooli veeb avalikkus
  Koolituspäev eakatele Tartu Ülikool
MTÜ Kodukotus
avalikkus
  Külalistunnid "Kus minuga suheldakse" koolides. Tunde annavad Priit Hõbemägi ja Olesja Lagashina MTÜ Tagasi Kooli õpilased
Kolmapäev, 20. märts Dokumentaalfilm "Inimesest inimlikum" Tartu Elektriteater õpilased ja õpetajad
  Praktiline koolitusseminar täiskasvanutele Kultuuriministeerium / Integratsiooni Sihtasutus avalikkus
  Allikakriitilisuse teematuba Rahvusraamatukogu spetsialistid, tudengid, avalikkus
  Soome-Prantsusmaa dokumentaalfilm "Ailo" Filmimuuseum põhikooliõpilased ja õpetajad
  Meediatudengite läbiviidavad meediatunnid koolides Tartu Ülikool õpilased
  Filmimeedia töötuba Saaremaal Kinobuss ja partnerid õpilased
  Külalistunnid "Mil viisil minuga suheldakse" koolides. Tunde annavad Joosep Tiks ja Alexander Arabkin MTÜ Tagasi Kooli õpilased
Neljapäev, 21. märts Praktiline koolitusseminar täiskasvanutele Kultuuriministeerium / Integratsiooni Sihtasutus avalikkus
  Soome-Prantsusmaa dokumentaalfilm "Ailo" Filmimuuseum põhikooliõpilased ja õpetajad
  Meediatudengite läbiviidavad meediatunnid koolides Tartu Ülikool õpilased
  Külalistunnid "Millised reeglid kehtivad meediamaastikul täna" koolides. Tunde annavad Rauno Kutti ja Jana Frolova MTÜ Tagasi Kooli õpilased
Reede, 22. märts Külalistunnid "Milline on kõige selle mõju" koolides. Tunde annavad Ilmar Raag ja Pavel Ivanov MTÜ Tagasi Kooli õpilased
  Dokumentaalfilm "Sotsiaalsed loomad" Tartu Elektriteater õpilased ja õpetajad
  Soome-Prantsusmaa dokumentaalfilm "Ailo" Filmimuuseum põhikooliõpilased ja õpetajad
  Meediatudengite läbiviidavad meediatunnid koolides Tartu Ülikool õpilased
  Filmimeedia töötuba Narvas Kinobuss ja partnerid õpilased
  Ristmeedia töötuba seriaali "Miks mitte?" näitel Balti Filmi- ja Meediakool õpilased
  Külalistunnid "Milline on kõige selle mõju" koolides. Tunde annavad Ilmar Raag ja Pavel Ivanov MTÜ Tagasi Kooli õpilased
Esmaspäev, 25. märts Koolitus õpetajatele: meediakirjaoskus kui sisuloome, valeuudised ja reklaam, Narvas Balti Filmi- ja Meediakool õpetajad
Kolmapäev, 27. märts Meediapädevuse teematund "Kuidas märgata valeuudiseid?" Rahvusraamatukogu avalikkus

 

 

Viimati uuendatud: 21. märts 2019