Sa oled siin

LAK-õppe kuu, aprill 2022

Keeleõpe on aineõppe loomulik osa


Alates 2010. aastast on LAK-õppe kuul – aprillis, tutvustanud huvilistele haridusasutused lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe), keelekümbluse edulugusid, metoodilisi lahendusi, materjale, töökorraldust jpm.

 

Üleskutse

 

Head haridusasutuste juhid, aineühenduste esindajad, koolitajad, õppejõud, haridusametnikud, lapsevanemad ja keelekümblusvilistlased!

 

Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) ja keelekümbluse kogemused on täna taas esile tõusnud.  Nii eesti kui ka vene õppekeelega koolides ja lasteaedades, vajatakse tuge muukeelsele õppijale ja tema õpetajale eestikeelses õppes.

2022. aasta  sündmustega palume veel vajadusel koonduda internetti, et oma LAK-õppe kogemusi jagada ka üle veebi.

 • Oodatud on kohalike omavalitsuste ülevaated sellest, kuidas nende piirkonnas märgatakse ja toetatakse õpet, mis õpilaste keeleilma rikastab.
 • Tervitatud on nii eestikeelsete kui ka keelekümbluskoolide õpetajate ning LAK-õppe eestvedajate kogemused õppimise toetamisel erinevates keelekümblusmudelites, õppekeskkonna ja õppematerjalide loomisel jm.
 • Tähendusrikas on metoodikakeskuste ja LAK-õppe, keelekümbluse piirkondlike koolituskeskuste panus oma koolitajakogemuse kasutamisel, õpetajate toetamisel koolituste ja /või enim huvipakkuvate teemade ja küsimuste tutvustamisel ning asutuse edulugude tutvustamisel.
 • Teretulnud on artiklid või ülevaated asutuste või õpetajate edukogemustest või üleskutsetest kohalikes lehtedes!

Mida sisaldab LAK-õppe kuu sündmus?

LAK-õppe kuu sündmused on vaatajale, kuulajale lahendusi ja häid näited tutvustavad videoklipid, veebiesitlused, töötoad või näidised.

Kutsume tutvustama, või vahendama oma asutuse lõimingukoosolekuid, seminare, koolitusi, videoid või veebitunde, mis esitavad koolis ja kodus õppimiseks pakutavat tuge.

 • Lõimitud aine- ja keeleõppe koostöine plaanimine (koosolek, materjalid, lõimitud tunnikava koostamine vm)
 • Koduse õppepäeva soovitused ja ülesanded lastele või lapsevanematele (videoklipp sõnumitega, juhistega, näidistega, materjalid – skeemid, plakatid vms)
 • Õpitulemuste esitlemise viisid, ülevaated koduõppes kogetust (tagasiside näited, tunnilõigud tunniklipid, materjalid)
 • Materjalide jagamine e-koolikotis (tunniklippide lingid e-koolikotist vm)
 • Õppekeskkonda ja -materjale tutvustavad videod jm.

Registreerimine

 

 • Infot oma asutuse korraldatava sündmuse kohta saab registreerida ja linke (registreerimiseks, osalemiseks ja/või vaatamiseks) jagada LAK-õppe kuu sündmuste registreerimise kaudu kuni 8. aprillini ning vähemalt 7 päeva enne sündmuse algust SIIN.

Koondatud info huvilisele ja osalejatele

 

Ülevaateid ja fotosid korraldatud sündmustest, jagatud sõnumitest ning tagasisidest ootame 31. maini 2022. a aadressile kai.volli@gmail.com

Info LAK-õppe ja keelekümbluse koolide metoodikakoolituste kohta on SIIN.

Veebisündmuse õnnestumist toetavad viis põhimõtet

 

Kriitilisel ajal on kõigi aeg kulla kaaluga. Soovitame selle aasta LAK-õppe kuu sündmustena esitada lühikesi või sarjana pakutud esitlusi.

 1. Sündmuse sissejuhatus annab ülevaate teemast - taust, aktuaalsus, eesmärk jms
 2. Sisu tutvustamisel arvestatakse tähelepanu haaravaid lahendusi, kaasavaid võtteid, pakutakse näiteid, mudeleid; ​kasutatakse selget struktuuri, sõnastust: arvestatakse pikkuse optimaalsust jmt
 3. Kokkuvõttes pakutakse lahendusi, keskkondi, kontakte või kutseid, jagatakse tagasisidet ja häid soove
 4. Video jagamisel on arvestatud andmekaitse seadust,  laste filmimine ja õppe-eesmärgil näitamine peab olema kooskõlastatud lapsevanematega; teavitus või kutse sisaldab märget  - avalikustatud sündmus.
 5. Video või salvestuse jagamise ja mahavõtmise ajastab korraldav haridusasutus.

Näiteid E-koolikotist

 

Esimese kooliastme aprillikuu materjalid e-koolikotti

Mustjõe õpetaja Maret Vandel kutsub õpetajaid toetama materjalidega e-koolikoti kogumikku, mille materjalide aluseks on keelekümbluskoolide tegevuskava näidis ja "Tere, ...!" õppekomplekti sari. 

Oodatud on teemakohased lõimitud tundide kavad ja tegevuste selgitused, tunnivideod, tekstide salvestused jm lisamaterjalid.

 

Kontaktid ja lisainfo


Küsimuste korral on kontaktisikuks Maire Kebbinau, Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna peaspetsialist
(maire.kebbinau@hm.ee)

​Ülevaateid ja fotosid korraldatud sündmustest, jagatud sõnumitest ning tagasisidest ootame 31. maini 2022. a aadressile kai.volli@gmail.com

Viimati uuendatud: 25. aprill 2022