Kursused koolitajatele

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames toimuvad 2018. aasta II poolel tasuta koolitused täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutustes, kõrgkoolides ja täiskasvanute gümnaasiumides ning VÕTA protsessi asjatundjatele õppeasutustes. Kursused on ellu kutsutud eesmärgiga suurendada täiskasvanutele pakutava õppe kvaliteeti, mitmekesisust ja vastavust täiskasvanud õppija vajadustele.

Osalemine koolitusel on õppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja toitlustusega seotud kulud.

Tähelepanu
 

  • Koolituse „E-õppe kasutamise võimalustest täiskasvanute koolituses”, Tallinna grupi toimumisaeg on muutunud. Varasema algusaja 23.-24.08 asemel toimub kursus 01.-02. oktoober ja 15. oktoober 2018. Täpsem info koolituse kohta allpool tabelis.

  • Koolituse "Hindamismeetodid väljundipõhises õppes" Tartu grupi toimumisaeg on muutunud. Uus toimumisaeg on 22.-23. oktoober.

Lisainfo

Koolituse pealkiri Koolituse maht Koolituse toimumise aeg Lisainfo Registreerimine kursusele
„Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid täiskasvanute koolituses“ 16 akadeemilist tundi 27. august kuni 8. november 2018 Lisainfo Registreerimine
„E-õppe kasutamise võimalustest täiskasvanute koolituses“ 32 akadeemilist tundi sh 8 akadeemilist tundi e-õpet 23. august kuni 22. oktoober 2018 Lisainfo Registreerimine
„Hindamismeetodid väljundipõhises õppes“ 16 akadeemilist tundi 4. september kuni 4. oktoober 2018 Lisainfo Registreerimine
„Väljundipõhine õppekava arendus ja õpiväljundite hindamine täienduskoolituses“ 32 akadeemilist tundi 24. september – 27. september 2018 Lisainfo Registreerimine
„Keeruliste olukordadega toimetulek täiskasvanute koolituses“ 8 akadeemilist tundi 24. august kuni 10. oktoober 2018 Lisainfo Registreerimine
„Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine“ 16 akadeemilist tundi 17. september kuni 8. november 2018 Lisainfo Registreerimine
„Täiskasvanud õppija võtmepädevuste arendamine“ 16 akadeemilist tundi 26. september kuni 12. november 2018 Lisainfo Registreerimine
„VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess nõustajale“ 16 akadeemilist tundi 10. september kuni 29. oktoober 2018 Lisainfo Registreerimine
„VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess hindajale“ 16 akadeemilist tundi 19. september kuni 29. oktoober 2018 Lisainfo Registreerimine
„Eneseanalüüsi toetamine ja hindamine VÕTA protsessis“ 16 akadeemilist tundi 15. oktoober kuni 14. november 2018 Lisainfo Registreerimine

 

Viimati uuendatud: 10. september 2018