Kursused koolitajatele

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames toimuvad 2018. aasta II poolel tasuta koolitused täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutustes, kõrgkoolides ja täiskasvanute gümnaasiumides ning VÕTA protsessi asjatundjatele õppeasutustes. Kursused on ellu kutsutud eesmärgiga suurendada täiskasvanutele pakutava õppe kvaliteeti, mitmekesisust ja vastavust täiskasvanud õppija vajadustele.

Osalemine koolitusel on õppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja toitlustusega seotud kulud.

 

NB! Koolitus „VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess hindajale“ toimub Pärnus 8.-9. novembril

Koolitus „Eneseanalüüsi toetamine ja hindamine VÕTA protsessis“ toimub Toilas 28.-29. novembril

Koolitus "Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine " toimub Tallinnas 29.-30. novembril

Koolitus "Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine" toimub Tallinnas 26.-27. novembril

Lisainfo

Koolituse pealkiri Koolituse maht Lisainfo Registreerimine kursusele
„Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid täiskasvanute koolituses“ 16 akadeemilist tundi Lisainfo Registreerimine
„Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine“ 16 akadeemilist tundi Lisainfo Registreerimine
„Täiskasvanud õppija võtmepädevuste arendamine“ 16 akadeemilist tundi Lisainfo Registreerimine
„VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess nõustajale“ 16 akadeemilist tundi Lisainfo Registreerimine
„VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess hindajale“ 16 akadeemilist tundi Lisainfo Registreerimine
„Eneseanalüüsi toetamine ja hindamine VÕTA protsessis“ 16 akadeemilist tundi Lisainfo Registreerimine

 

Viimati uuendatud: 19. oktoober 2018