Koolijuhtide järelkasvuprogramm

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina 1-2 aasta pärast. Osalejad on valmis pühenduma kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi kümne kuu jooksul saadakse ettevalmistus koolidirektori rolliks läbi teadmiste ja oskuste omandamise ning võrgustiku loomise mõttekaaslastega, valdkonna ekspertidega Eestist ja välismaalt. Õpitakse muuhulgas läbi töövarjutamiste, õppevisiitide, kootsingu ja koolijuhtimisülesannete elluviimise. Seejuures on osalejatel võimalus ja vastutus anda oma panus õppeprotsessi kujunemisse.

Programmis osalejad ei ole varem koolidirektorina töötanud, kuid on kõrgelt motiveeritud võtma koolijuhi rolli lähiaastatel. Kõigil on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vähemalt kahe aasta pikkune õpetajana töötamise kogemus või muu juhtimiskogemus.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi I lend ja Facebooki pildigalerii, kus on esimese lennu programmi järelkaja. Loe ka I lennu raamatut "K.Ä.K.K. ehk Kursuslaste Ägedamaid Korjatud Kilde".

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi II lend ja Facebooki pildigalerii, kus on teise lennu programmi järelkaja.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi III lend ja Facebooki pildigalerii, kus on kolmanda lennu programmi järelkaja. 

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteametiga elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Programmi kontseptsioon

Lisainfo: koolijuht@hm.ee, 735 4060

 

Kandideerimine

 

Järgmine võimalus programmi kandideerimiseks avaneb 2021. aasta kevadel. 

 

 

Programmi ülesehitus

Programm on üles ehitatud lähtuvalt sellest, et pakkuda parimat arengukeskkonda osalejate kujunemiseks koolidirektoriteks, kellel on vajalikud hoiakud, teadmised ja oskused, et pühenduda tõhusalt kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi lõpuks on osalejatel laiapõhjaline kogemus ja ülevaade küsimustest, millega kaasaja koolijuht silmitsi seisab, ning ideed võimalike vastuste kohta.

Osalejatele ei garanteerita töökohta, ent nad on saanud suurepärase ettevalmistuse koolidirektoriks kandideerimiseks.

Programmi teemad

 • Õppimine, kool ja ühiskond – millist kooli vajame?
 • Koolijuhi roll – kuidas juhtida kooli, mis vastab meie ühiskonna vajadustele?
 • Mina kui koolijuht – kuidas juhtida iseend kui kooli juhti, mis vastab meie ühiskonna vajadustele?

Programmi tegevused (nimekiri ei ole lõplik)

 • Koolitusseminarid, mõtte- ja töötoad
 • Töövarjutamised, (osalus)vaatlused, intervjuud, õppevisiidid, sh välisriiki
 • Kootsing, üksteiselt õppimine ja tagasiside saamine, vahe- ja lõppkokkuvõtted
 • Õppimise tõhustamisele suunatud arendusprojektide-juhtimisülesannete elluviimine
 • Kontaktidevõrgustikku laiendavad ettevõtmised

Kogu programmi jooksul toimub läbivalt oma õppimise nähtavaks tegemine ja kogukonna kaasamine, et süvendada koolijuhi rolli mõtestamist ühiskonnas ning tegutseda koostöös eri osapooltega.

Programmi õpiväljundid

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi läbinud osaleja:

 • on loonud oma visiooni kooli kohta, pidades silmas: 
  - hariduse valdkonna trende Eestis ja rahvusvaheliselt; 
  - oskusi, mis toetavad inimeste edukat toimimist kaasaja ühiskonnas, 
  - huvirühmi ja nende ootusi koolile ning kaasaegseid teadmisi õppimisest ja õpetamisest;
 • on kasvatanud oma teadmisi ja oskusi sellest, kuidas juhtida meie ühiskonna vajadustele vastavat kooli;
 • on valmistanud iseend ette koolijuhi rolli asumiseks, olles süvendanud enesetundmist, iseenese teadvustamist õppijana, täpsustanud oma eesmärke ja motivatsiooni ning omandanud töövahendeid oma toimimise tõhustamiseks.

 

Viimati uuendatud: 8. veebruar 2021