Sa oled siin

Keeledušš 2022

Võõrkeeled saavad tuttavaks kaasa lauldes

 

Üleskutse

 

Kutsume teid 2022. aasta aprillis lõimitud aine- ja keeleõpet (LAK-õpet) tähtsustaval kuul pakkuma oma õpilastele rõõmsat keelekogemust mitmetes keeltes kaasalaulmisega. Keeledušš toimub ajavahemikul 28.03–22.04.2022.

 • Keeledušš on igahommikune rutiin, kus lauldakse sarnaselt karaokele võõrkeeles 5–10 minutit. Keeleduši laulumaraton kestab 4 nädalat ning selle aja jooksul jõuate laulda neljas erinevas keeles.
 • Pärast registreerimisvormi täitmist avaneb allalaadimiseks keeleduši infoleht, kus on valik laulude videode linkidega viies keeles kaasa laulmiseks: ukraina-, leedu-, rumeenia-, horvaadi- ja eesti keeles. Nii saame sel aastal tutvustada ukraina keelt ja toetada koos laulmisega Ukraina lapsi.
 • Registreerida võib korraga mitu klassi. 
 • Liituge osalemiseks siin

 

Tagasivaade

 • 2018 aasta aprillis kolmes koolis hoogu saanud keelemaratonil osales ligi 500 Tallinna algklassiõpilast soome, läti, hispaania, prantsuse, vene ja saksa keeles.
 • 2019 aastal liitus üleskutsega 60 kooli Eestimaa erinevaist paigust, kokku osales üle 5000 õpilase. Tänu aktiivsele osavõtule sai keeleduši liikumine auhinna – „Aasta võõrkeelealane tegu“ .
 • 2020 aasta kevadine keeledušš liikus detsembrisse ja kolme nädala jooksul lauldi jõululaule 6 erinevas keeles. Osalemas oli 69 kooli, 3292 lapsega.
 • 2021 aastal, distantsõppel, osales 1770 last 50st koolist.

Keeledušist lähemalt:

 

Keeledušš on üks lõimitud aine- ja keeleõppe viisidest, mis aitab  õpilastel keeltega põgusal kokkupuutel teadvustada eri keelte ja kultuuride olemasolu ning valmistuda keeleõppeks: 

 • positiivne suhtumine keeleõppesse,
 • tutvumine häälikute, sõnade ja lausemudelitega,
 • keelekõla ja keele ehituse tajumine.

Õpilased viibivad võõrkeelses (sihtkeelses) keskkonnas paarkümmend minutit kuni üks tund päevas. Kümblusaeg hõlmab liikumist, mängimist, laulmist, õpiobjektide käsitsemist jm. Kui sihtkeelsed tegevused korduvad, teavad õpilased, mida oodata, harjuvad kasutama tegevusele omaseid sagedasemaid võõrkeele sõnu, fraase ja lausemudeleid. Nn rutiintegevused (ülesande alustamise ja lõpetamise kindlad tavad, korduvad fraasid ja lausemallid), mis loovad turvatunde, vähendavad ärevust ning edendavad õppimist.

Keelt kuulatakse, tajutakse, kogetakse, matkitakse ja pingutatakse meeli arusaamise nimel, midagi elulähedast kaasa tehes. Nii rakendatakse emakeele omandamise printsiipi, kus keel on vahendiks vastastikusel mõistmisel. LAK-õppe üks põhitunnus „üks inimene, üks keel“, st vahekeelt ei kasutata.

Viimati uuendatud: 14. märts 2022