Avalikud arutelud

Haridus-, teadus-, keele- ja noortevaldkonna arengukavade koostamise ajal korraldab HTM koos partneritega arengukavade arutelusid mitmel pool Eestis. Vajadusel korraldame ka kitsamate teemade süvaarutelusid.

Haridusteaduste arutelu Tallinnas 9.10.2019

Teaduspõhine õpe tugineb haridusteaduste arengule. Teadusuuringute tuge vajavad enamik haridusstrateegia 2035 visioonis esitatud mõtteid. 

Haridusteaduste arutelu eesmärk oli haridusteadlaste, praktikute ja ametnike koostöös välja selgitada, milliseid haridusuuringuid vajame, et haridust teaduspõhiselt arendada. 

Vaata täpsemalt ürituse päevakavast ja arutelu kokkuvõttest

Arutelu korraldas Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

 

Haridusvaldkonna arutelud suvel 2019

Suvel 2019 korraldas Eesti Kultuuri Koda haridusvaldkonna töörühmade ühe liikmena koostöös ministeeriumiga arutelusid Eesti eri piirkondades. Nendel üritustel analüüsiti ja arendati ekspertide poolt visioonidokumentides väljapakutud eesmärke ja lahendusteid, et anda ministeeriumile tagasisidet ja pakkuda välja täiendavaid lahendusi.

Arutelud toimusid:

  • 19.07 Kuressaares
  • 15.08 Türil
  • 23.08 Valgas
  • 26.08 Rakveres

Arutelude ideed ja ettepanekud

 

Lisainfo:

  • Elo Tuppits, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik elo.tuppits@hm.ee +372 569 20435

2019. aasta 9.–10. augustil  aset leidnud Arvamusfestivali põhifookus oli Eesti tulevikku puudutavatel aruteludel. 

Osalesime koos oma partneritega mitmete arutelude korraldamisel ja kogusime neil ettepanekuid strateegiate tarvis.

Haridusala arutelude kokkuvõte

Arvamusfestivali arutelude salvestusi saad kuulata:

 

Viimati uuendatud: 21. november 2019