Avalikud arutelud

Haridusstrateegias lepitakse kokku, millised saavad olema haridussüsteemi, igas eas inimeste oskuste, õpetamise ja õpetajatega seotud peamised eesmärgid aastani 2035 ja võimalused nende saavutamiseks.

Et anda juba suvel võimalus avalikkusele hariduse tuleviku teemal kaasa rääkida, korraldas Eesti Kultuuri Koda haridusvaldkonna töörühmade ühe liikmena koostöös ministeeriumiga arutelusid Eesti eri piirkondades. Nendel üritustel analüüsiti ja arendati ekspertide poolt visioonidokumentides väljapakutud eesmärke ja lahendusteid, et anda ministeeriumile tagasisidet ja pakkuda välja täiendavaid lahendusi.


Arutelud toimusid 19. juulist kuni 26. augustini:

  • 19.07 Kuressaares
  • 15.08 Türil
  • 23.08 Valgas
  • 26.08 Rakveres

Ideed ja ettepanekud suvel 2019 toimunud haridusstrateegia ja Eesti 2035 avalikelt aruteludelt

Sügisel toimuvad avalikud arutelud veel mitmes linnas. Info tulekul.

 

Lisainfo:

2019. aasta 9.–10. augustil  aset leidnud Arvamusfestivali põhifookus oli Eesti tulevikku puudutavatel aruteludel. 

Osalesime koos oma partneritega mitmete arutelude korraldamisel ja kogusime neil ettepanekuid strateegiate tarvis.

Arvamusfestivali arutelude salvestusi saad kuulata:

 

Viimati uuendatud: 19. september 2019