Avalikud arutelud

Haridus-, teadus-, keele- ja noortevaldkonna arengukavade koostamise ajal korraldab HTM koos partneritega arengukavade arutelusid mitmel pool Eestis. Vajadusel korraldame ka kitsamate teemade süvaarutelusid.

8.11.2019 arutelud noorte ja noortemeelsete osaluskohvikutes üle Eesti

2019. aasta osaluskohvikutes koguti koos ministeeriumidega sisendit riiklike arengukavade - „Eesti 2035“ ning noortevaldkonna arengukava ja haridusstrateegia 2021 - 2035 tarbeks. Samuti otsiti lahendusi piirkondlikele murekohtadele.
Riikliku tasandi aruteluteemad olid:
  • #Noorteheaks
  • Keskkonda ei jäta
  • Koolis õpin vaid seda, mida tulevikus teha ei oska
  • Minu digitaalne tulevik
  • Oskused ja töö - 2035
  • Tervis ja sotsiaalkaitse - 2035

Olenemata teemast puudutasid pea kõik arutelud õppe- või noorsootöö (sh huvihariduse) sisu või korraldust.

Igas kohvikus räägiti ka kohalikel teemadel. Fookuses olid noorte mõjuainete tarbimisega seotud probleemid, eesti keel ja kultuur ning vaba aja veetmise võimalused omavalitsustes.
Iga-aastaseid osaluskohvikuid korraldab Eesti Noorteühenduste Liit koos maakondlike noortekogude ning linna- ja valla noortevolikogudega osaluskohvikuid. Kohvikuis saavad kokku noored ja noortemeelsed, ametnikuid ja otsustajad, et leida ühiselt lahendusi aktuaalsetele probleemidele.
2019. aastal toimus üle Eesti kümme osaluskohvikut: Tallinnas, Haapsalus, Vokas, Karksi-Nuias, Tartus, Võrus, Väike-Maarjas, Paides, Pärnus ja Kohilas. Kohvikud kogusid vähemalt 611 osalejat, sealhulgas kohaliku või riigi tasandi otsustajad (ametnikud, omavalitsusjuhid, valla- või linnavolikogu liikmed, koolijuhid, noorsootöötajad ja Riigikogu saadikud).

Haridusteaduste arutelu Tallinnas 9.10.2019

Teaduspõhine õpe tugineb haridusteaduste arengule. Teadusuuringute tuge vajavad enamik haridusstrateegia 2035 visioonis esitatud mõtteid. 

Haridusteaduste arutelu eesmärk oli haridusteadlaste, praktikute ja ametnike koostöös välja selgitada, milliseid haridusuuringuid vajame, et haridust teaduspõhiselt arendada. 

Arutelu korraldas Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Haridusvaldkonna arutelud suvel 2019

Suvel 2019 korraldas Eesti Kultuuri Koda haridusvaldkonna töörühmade ühe liikmena koostöös ministeeriumiga arutelusid Eesti eri piirkondades. Nendel üritustel analüüsiti ja arendati ekspertide poolt visioonidokumentides väljapakutud eesmärke ja lahendusteid, et anda ministeeriumile tagasisidet ja pakkuda välja täiendavaid lahendusi.

Arutelud toimusid 19.07 Kuressaares, 15.08 Türil, 23.08 Valgas ja 26.08 Rakveres. 

2019. aasta Arvamusfestival

2019. aasta 9.–10. augustil  aset leidnud Arvamusfestivali põhifookus oli Eesti tulevikku puudutavatel aruteludel. Osalesime koos oma partneritega mitmete arutelude korraldamisel ja kogusime neil ettepanekuid strateegiate tarvis.

Arvamusfestivali arutelude salvestusi saab kuulata:

Lisainfo

  • Elo Tuppits, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik
  • elo.tuppits@hm.ee +372 569 20435

 

Viimati uuendatud: 8. jaanuar 2020