Sa oled siin

Infokiri november 2020 / 6

November 2020 / 6

Arengukavade eelnõud on Riigikogule edastatud

Hea kaasamõtleja!

29.10.2020 kabinetinõupidamisel otsustas valitsus kiita heaks kõigi Haridus- ja Teadusministeeriumi arengukavade eelnõud ja saata need arutamiseks Riigikogule. Pärast arutelu Riigikogus peab valitsus arengukavad lõplikult kinnitama.

Juba suvel valmisid partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud haridusvaldkonna ja noortevaldkonna arengukavade eelnõude uued versioonid. Sügisel said pärast kooskõlastusi ja konsultatsioone partnerite ning huvipooltega valmis ka keelevaldkonna, samuti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukavade eelnõud. 

Täname kõiki, kes andsid panuse eelnõude valmimisse!

Edastame tutvumiseks kõigi arengukavade materjalid, sh ettepanekute kooskõlastustabelid. Juhime tähelepanu, et Riigikogu ja valitsuse arutelude käigus võivad eelnõud veel muutuda.

Lisainfo:

Strateegia „Eesti 2035“ on Riigikogule edastatud 

Strateegia „Eesti 2035“ on Riigikogule edastatud

Enne valdkondade arengukavade menetlemist arutas valitsuskabinet riigi pikaajalist arengustrateegiat „Eesti 2035", mis annab suunised ka Haridus- ja Teadusministeeriumi arengukavade tarvis.  

Valitsus kiitis strateegia heaks 8. oktoobril ja esitas 12. oktoobril Riigikogule menetlemiseks.

„Eesti 2035" eelnõu ja sellega seotud dokumendid leiate „Eesti 2035“ materjalide lehelt.

 

 

Viimati uuendatud: 2. september 2021