Sa oled siin

Infokiri juuni 2019 / 1

Juuni 2019 / 1

Hea kaasamõtleja!

Hea kaasamõtleja!

Sinu ette on jõudnud infokirja „Tark ja tegus Eesti 2035“ esimene number
Soovime oma infokirjadesse koondada värsket infot haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna tuleviku planeerimisest, uutest materjalidest või eesootavatest üritustest.

Teemad juunis:

  • strateegia töörühmad alustasid, 
  • hariduse tulevikuarutelud üle Eesti 19.07 – 26.08;
  • sõna sekka Arvamusfestivalil 8.-9.08;
  • pilk peale haridus- teadus, noorte- ja keelevaldkonna olukorrale;
  • tutvu ekspertide pakutud visioonide ja ettepanekutega;
  • osale Eesti 2035 valdkondadeülese strateegia koostamisel.

Leiad siit ka tagasivaate seni toimunule ning viited strateegiaarutelude olulisematele taustamaterjalidele.

Loodame, et leiad kasulikku lugemist ja võimaluse Eesti tuleviku kujundamisel kaasa lüüa!

Järgmine infokiri ilmub septembri alguses.


Kena suve!

Töörühmad alustasid

Töörühmad alustasid

Juunis kohtusid esimest korda noortevaldkonna ja hariduse strateegia töörühmad.

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga peeti 11. juunil maha juba teine teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse ühendstrateegia töörühma kohtumine. Ministeeriumidele kooskõlastamiseks saadeti ka ühendstrateegia väljatöötamise ettepanek, mille leiab SIIT.

Põhiliseks aruteluteemadeks juunikuistel kohtumistel on valdkondade eesmärgid ja olulisemad lahendusteed.
Töörühmade järgmised kohtumised toimuvad septembris. Töörühmade info ja materjalid leiad SIIT.

Räägi kaasa – hariduse tulevikuarutelud Eesti eri piirkondades

Räägi kaasa – hariduse tulevikuarutelud Eesti eri piirkondades

Et anda juba suvel võimalus avalikkusele hariduse tuleviku teemal kaasa rääkida, korraldab Eesti Kultuuri Koda haridusvaldkonna töörühmade ühe liikmena arutelusid Eesti eri piirkondades. Nendel üritustel analüüsime ja arendame ekspertide poolt visioonidokumentides väljapakutud eesmärke ja lahendusteid, et anda ministeeriumile väärtuslikku tagasisidet ja pakkuda välja täiendavaid lahendusi.
Arutelud toimuvad 19. juulist kuni 26. augustini:

-          reedel, 19.07 Kuressaares kl 12–15;
-          neljapäeval, 15.08 Türil kl 12–15;
-          reedel, 23.08 Valgas kl 13–16;
-          esmaspäeval, 26.08 Rakveres kl 12-15;
Osalemiseks täida palun sobiva arutelu registreerimisvorm SIIN.

Räägi kaasa: 9.–10.08 Arvamusfestivali tulevikuaruteludes hariduse, teaduse, noorte jt arutelualadel

Räägi kaasa: 9.–10.08 Arvamusfestivali tulevikuaruteludes hariduse, teaduse, noorte jt arutelualadel

2019. aasta Arvamusfestivali põhifookus on Eesti tulevik. Osaleme koos oma partneritega mitmete arutelude korraldamisel ja kogume neil ettepanekuid strateegiate tarvis.

Arvamusfestivali kava leiad SIIT.

Pilk peale haridus- teadus, noorte- ja keelevaldkonna olukorrale

Pilk peale haridus- teadus, noorte- ja keelevaldkonna olukorrale

Kaasa mõelda ja lahendusi pakkuda on lihtsam, kui silme ees on valdkonna hetkeolukord ja arendustegevused. Leia vajalik kokkuvõtlikult infokaartidelt või uuri põhjalikumalt andmeid ja analüüse.

Kehtivad arengukavad ja nende rakendamise programmdokumendid leiad SIIT.

Kehtivate arengukavade periood lõpeb aastal 2020. Seega on vaja üle vaadata eesmärgid ja seada sihid kaugemasse tulevikku. Käimas oleva strateegiaprotsessi jooksul kavandab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös ekspertide, partnerite ja huvipooltega oma vastutusvaldkondade tulevikku aastani 2035.

Vaata strateegiaprotsessi kohta täpsemalt SIIT.

Tutvu ekspertide pakutud visioonide ja ettepanekutega haridus-, teadus-, noorte ning keelevaldkonna arendamiseks


Tutvu ekspertide pakutud visioonide ja ettepanekutega haridus-, teadus-, noorte ning keelevaldkonna arendamiseks

Ligi 100 eksperti kolmes ekspertrühmas - väärtused ja vastutus; sidusus ja heaolu; konkurentsivõime – pakkusid välja visioonid ja ettepanekud ministeeriumi valdkondade arendamiseks aastani 2035.

2018. aastal ja 2019. aasta alguses toimus ideekorje ning ekspertrühmad koostasid visioonid ja ettepanekud ministeeriumi valdkondade arendamiseks

Visioonidokumendid ja nende kokkuvõtted kolmes keeles leiad SIIT.

Eksperdid tutvustasid visioonidokumente laiemale avalikkusele ja valdkondade asjatundjad diskuteerisid pakutud visioonide üle 15. aprillil toimunud visioonikonverentsil “Tark ja tegus Eesti 2035“ . Materjalid ja salvestuse leiad SIIT.

Räägi kaasa ka kõiki valdkondi puudutava strateegia Eesti 2035 kavandamisel

Räägi kaasa ka kõiki valdkondi puudutava strateegia Eesti 2035 kavandamisel

Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel on käimas ka kõiki valdkondi puudutava strateegia Eesti 2035 koostamine. Selles protsessis selgitatakse välja kõige olulisemad reformid järgnevaks 17 aastaks ja lepitakse kokku eurorahade kasutamise põhisuunad.

Nii ekspertide kui avalikkuse kaasamise üritustelt tulnud ettepanekute kohaselt on haridus üks Eesti võtmevaldkondi. Seepärast panustab ministeerium aktiivselt Eesti 2035 koostamisse ja saab oma valdkondade planeerimiseks jooksvalt Eesti 2035 aruteludes kõlama jäänud ettepanekuid. Eri osapoolte koostöös loome parima Eesti.

Eesti 2035 materjalid ja info strateegia koostamises osalemise võimaluste kohta leiad SIIT.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 8. november 2019