Sa oled siin

Infokiri juuli 2020 / 5

Juuli 2020 / 5

Head kaasamõtlejad!

Valminud on südasuvine Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegialoome infokiri.
  • 9. juulist kuni 7. augustini toimub keelevaldkonna arengukava 2021 – 2035 eelnõu ametlik kooskõlastamine ja avalik konsultatsioon. Kõigi partnerite ja huvipoolte ettepanekud on oodatud!
  • Kooskõlastamisel ja avalikul konsultatsioonil saadud ettepanekute põhjal täiendatud haridus- ja noortevaldkonna arengukavade eelnõude uued versioonid on valmis ja minister Mailis Reps esitas need menetlemiseks Vabariigi Valitsusele. Tutvuda saab arengukavade eelnõude, kõigi esitatud ettepanekute ning nendega arvestamise selgitustega.
  • Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021 – 2035 menetlus on peatatud.
  • 27. juulini toimub valdkondadeülese strateegia „Eesti 2035“ avalik konsultatsioon. Kõik ettepanekud on oodatud!

Kõigest pikemalt saate lugeda klõpsates vastavatel teemadel vasakul menüüs.

Rohkem infot HTM valdkondade arengukavade koostamisest leiab:  https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035

 

Head kaasamõtlemist ja kosutavat suve soovides

HTMi strateegialoojad

Lisainfo:

Ootame ettepanekuid keelevaldkonna arengukava kohta

7. augustiks ootame kõigi partnerite ja huvipoolte ettepanekuid "Eesti keele arengukava 2021 -  2035" eelnõu kohta.

9. juulist kuni 7. augustini toimub keelevaldkonna arengukava kooskõlastamine partneritega ja avalik konsultatsioon Vabariigi Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis (EIS).
Eelnõu toimiku number: 20-0874.

Ministeerium kutsub samal perioodil kõiki huvipooli eelnõuga tutvuma ja selle kohta arvamust avaldama.

Arvamused ja ettepanekud on oodatud aadressile hm@hm.ee.

Kooskõlastatavad dokumendid:

Oluline on tähele panna, et keeleõppe ja eestikeelse hariduse teemad jagunevad keele- ning haridusvaldkonna arengukavade vahel, nagu on näha joonisel.

Kooskõlastamisele järgneb arengukava eelnõu täiendamine lähtuvalt partnerite ja huvipoolte ettepanekutest. Seejärel esitatakse eelnõu Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule arutamiseks.

Keelevaldkonna arengukava valmimise tähtaeg on sügisel 2020.

Rohkem infot Eesti keele arengukava koostamise kohta leiab ministeeriumi veebist keelevaldkonna arendamise rubriigist.

Haridusvaldkonna arengukava eelnõu on valminud

Haridusvaldkonna arengukava eelnõu uus versioon on valminud ja esitatud Vabariigi Valitsusele.

10. juulil esitas haridus- ja teadusminister partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatudharidusvaldkonna arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele menetlemiseks. Sellele järgneb eelnõu arutelu Riigikogus.

Täname kõiki ettepanekute esitajaid! Tänu teile said olulised teemad täpsemini kirja ja arengukava kvaliteetsem. Tulemus on näha arengukava uues versioonis ning ettepanekutega arvestamine ja selgitused kooskõlastustabelis.

Arengukava valmimis- ja kinnitamistähtaeg on sügisel. Sügisel alustame koostöös partneritega ka arengukava rakendamiseks vajaliku programmi ja meetmete koostamisega.

Rohkem infot leiab ministeeriumi veebilehelt haridusvaldkonna arengukava rubriigist.

Noortevaldkonna arengukava eelnõu on valminud

Noortevaldkonna arengukava eelnõu uus versioon on valminud ja esitatud Vabariigi Valitsusele.

13. juulil esitas haridus- ja teadusminister partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud noortevaldkonna arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele menetlemiseks. Sellele järgneb eelnõu arutelu Riigikogus. 

Täname kõiki ettepanekute esitajaid! Tänu teile said olulised teemad täpsemini kirja ja arengukava kvaliteetsem. Tulemus on näha arengukava uues versioonis ning ettepanekutega arvestamine ja selgitused kooskõlastustabelis.

Arengukava valmimis- ja kinnitamistähtaeg on sügisel. Sügisel alustame koostöös partneritega ka arengukava rakendamiseks vajaliku programmi ja meetmete koostamisega

Rohkem infot leiab ministeeriumi veebilehelt strateegilise planeerimise töörühmade rubriigist (noortevaldkonna töörühma materjalid).

TAIE arengukava menetlus peatatud

Eesti teadus- ja arenduse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava menetlus on peatatud.

TAIE arengukava eelnõu kooskõlastamisprotsess on lõppenud. Tagasiside laekus 25 partnerilt, sh kooskõlasid eelnõu märkusteta kolm partnerit.

28. mail 2020.a. teatas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem soovist arengukava menetlus peatada. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on seisukohal, et tulenevalt COVID-19 viiruse üleilmsest pandeemiast, on vaja täiendavalt aega, et hinnata kriisiga kaasnevaid mõjusid ning vajadusel arvestada nendega uue arengukava koostamisel.

17. aprillist 11. maini kooskõlastamisel olnud eelnõu ja VV Eelnõude Infosüsteemi (EIS) kaudu esitatud arvamused ja ettepanekud on leitavad EISi toimikust nr. 20-0443.

Kooskõlastamisel olnud dokumendid:

27. juulini saab esitada ettepanekuid strateegia „Eesti 2035“ kohta

Riigikantselei ootab 27. juulini kõigi eestimaalaste tagasisidet riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eelnõu kohta, et anda sellele enne valitsusele ja riigikogule esitamist viimane lihv.

Strateegia eelnõu seab Eestile viis sihti:

  • Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed.
  • Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud.
  • Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik.
  • Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond.
  • Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik.

Rohkem infot Riigikantselei veebilehelt.

Ettepanekuid saab esitada keskkonna osale.ee kaudu.

 

 

Viimati uuendatud: 4. november 2020