Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala töökorraldus riikliku eriolukorra ajal

Haridus- ja Teadusministeerium lükkas alates 16. märtsist edasi plaanilised järelevalvetoimingud, mis nõuavad kohapealset kontrolli. Ministeeriumi teenistujad ja ametnikud töötavad tavapäraselt, kuid valdavalt kodukontoris. Ministeeriumi töötajatega saab kontakti telefoni või e-posti vahendusel, kõigi töötajate kontaktid leiate siit. Kodanike kohapealset vastuvõttu eriolukorra ajal kummaski ministeeriumi hoones ei toimu. Avatud on eriolukorra infotelefonid 56 900 340 ja 56 900 353 ning e-posti aadress info@hm.ee

Töökorraldus valitsemisala asutustes


Eesti Keele Instituut

Eesti Keele Instituudi hoone on suletud. Töötajad töötavad kodukontoris ning on tööpäeva vältel kättesaadavad nii telefoni kui e-posti teel. Kontaktid leiate siit.

Eesti Kirjandusmuuseum

Muuseum on külastajatele suletud kuni 30.04.2020. Töötajad töötavad kodukontoris ning on tööpäeva vältel kättesaadavad nii telefoni kui e-posti teel. Kontaktid leiate siit.

Eesti Noorsootöö Keskus

Töötajad töötavad kodukontoris ning on tööpäeva vältel kättesaadavad nii telefoni kui e-posti teel. Kontaktid leiate siit.

Keeleinspektsioon

Peadirektori ja järelevalveametnike kohapealset vastuvõttu ei toimu. Ajutiselt on peatatud töötajate tegeliku keeleoskuse kontrollid, jätkub keeleoskuse andmebaaside- ja arhiivipõhine kontroll. Inspektsioonile esitatud teabenõuded ja kaebused võetakse menetlusse tavapärases korras, kuid kaebuste lahendamine ning teabenõuetele vastamine võib võtta tavapärasest kauem aega. Keeleinspektsiooni töötajad töötavad osaliselt kaugtööl ning on tööpäeva vältel kättesaadavad nii telefoni kui e-posti teel. Kontaktid leiate siit.

Rahvusarhiiv

Rahvusarhiivi uurimissaalid ja arhiivimajad on kuni eriolukorra lõppemiseni suletud. Prioriteetsena jätkatakse päringutele vastamisega ja sellest tulenevalt  koopiate tegemisega. Koopiate valmistamisel täidetakse õiguse ja tehingute tõendamisega seotud tellimused, ülejäänud tellimused jäävad ootama eriolukorra lõppemist. Päringutele vastamise tähtajad võivad pikeneda tulenevalt eriolukorrast. Töötajad on tööajal kättesaadavad e-posti ja telefoni teel, kõik kontaktid leiate siit.

SA Innove

SA Innove klienditeenindused on suletud vähemalt kuni 29.03.2020. Rajaleidja veebinõustajad töötavad tööpäeviti 9:00 kuni 17:00  aadressil innove.rajaleidja.ee.
Kliente nõustatakse ja avaldusi võetakse vastu telefoni teel, e-kanalites või posti teel:
• Rajaleidja teemadel palume helistada: 735 0700 või kirjutada e-posti aadressile rajaleidja@rajaleidja.ee
• Muudel teemadel palume helistada: 735 0500 või kirjutada e-posti aadressile info@rajaleidja.ee.

SA Archimedes

SA Archimedese esindused on suletud, töötajad töötavad kaugtööl ning on kättesaadavad telefoni ja e-posti vahendusel. Kõik kontaktid leiate siit.

SA Eesti Teadusagentuur

Töötajad töötavad valdavalt kaugtööl ning on kättesaadavad telefoni ja e-posti vahendusel. Kõik kontaktid leiate siit.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Töötajad töötavad kaugtööl ning on kättesaadavad telefoni ja e-posti vahendusel. Kõik kontaktid leiate siit.

Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus

Töötajad töötavad kaugtööl ning on kättesaadavad telefoni ja e-posti vahendusel. Kõik kontaktid leiate siit.

SA Teaduskeskus AHHAA

AHHAA keskus on külastajatele suletud. Töötajad töötavad kaugtööl ning on kättesaadavad telefoni ja e-posti vahendusel. Kõik kontaktid leiate siit.

SA Kutsekoda

Kutseregister on avatud esmaspäeviti ajavahemikus kell 9-17.
Kõigil, kel on trükitud tunnistusi vaja kätte saada muul ajal, palutakse sellest eraldi teada anda kutseregister@kutseregister.ee või telefonil 6791704.
Kutsekoja töötajad töötavad valdavalt kaugtööl ning on kättesaadavad telefoni ja e-posti vahendusel. Kõik kontaktid leiate siit.

Tallinna Euroopa Kool

Kool on üle viidud distantsõppele, töötajad töötavad kaugtööl ning on kättesaadavad telefoni ja e-posti vahendusel. Kõik kontaktid leiate siit.

Viimati uuendatud: 23. märts 2020