Sa oled siin

Hakkame LAK-õppe tunde salvestama!

Lõimitud aine- ja keeleõpetus (LAK-õpe, keelekümblus) on üks parimaid viise eesti keele õpetamiseks. Paraku teavad paljud õpetajad LAK-õppest veel vähe ja veel vähesemad on saanud käia LAK-õppe tunde vaatamas. Kuidas siis näidata LAK-õpet õpetajatele, kes õpetavad eesti keelt mitmekultuurilises klassiruumis?
 

Näen ühe lahendusena LAK-õppe tundide videosalvestusi, mida saab igaüks veebist vaadata. Kutsun aktiivseid õpetajaid üles LAK-õppe kuul koostööd tegema ja osalema autoritena videode sarjas „Näiteid LAK-õppe tundidest“. Selline näitmaterjalide kogu õpetamisest mitmekultuurilises klassis oleks abimaterjal ka eestikeelsete koolide õpetajatele muukeelsete laste õpetamiseks.

Valminud videoklippide lingid koos lühikese kirjeldusega palun saata aadressile: maret.vandel@mjg.ee kuni 01.06.2022. Valik videoid avaldatakse Haridus- ja noorteameti kodulehel ja E-koolikotis.

Juhend:

  1. video pikkus on kuni 10 min;
  2. videol on algustiiter pealkirjaga ja aastaga;
  3. pealkiri avab video fookuse: mõne oskuse arendamine; eesmärgistamine ja/või reflekteerimine; interaktiivse vahendi kasutamine; loetu mõtestamise võtteid; aktiivõppe võtteid; juhtimisvõtteid; sõnavara laiendamise mängulisi võtteid; keeleõpe liikumistunnis; keeleõpe õuesõppes; LAK-õppe põhimõtted jne;
  4. video on avaldatud Youtube’i keskkonnas;
  5. videole on Youtube’i keskkonda lisatud lühike kirjeldus kooli, klassi ja autori nimega. Kui kasutatud meetodid ei ole märgitud kirjalikult/suuliselt videos, kirjutada ka need lisainfosse:
  6. video esitaja on avaldamise kooskõlastanud asutuse juhtkonnaga ja lapsevanematega vajadusel taasesitatavas vormis. Kui tundi soovitakse salvestada, edastada või avalikustada, siis peaks olema selleks kas kõigi nõusolekud või peab selle korraldama nii, et salvestatakse vaid need isikud, kes on andnud selleks nõusoleku (Andmekaitse inspektsioon).

Nõuandeid:

  • kui kasutad nutitelefoni, hoia seda filmimisel horisontaalasendis;
  • lühem on parem: jäta videosse ainult kõige olulisem;
  • vaataja tähelepanu on püsivam kui videos on mitu näidet;
  • arvesta andmekaitse nõuetega ja teiste loomingu kasutamisel (nt muusika) lähtu autoriõigustest ja heast tavast.

Lisan kolleegide innustamiseks näitena nutitelefoniga filmitud videosalvestuse rutiintegevustest interaktiivse tahvliga ja aktiivõppemeetoditest erinevates ainetundides. Video on valminud LAK-õppe kuuks aastal 2022.

Üleskutse on ilmunud 14.04.22 ka “Õpetajate Lehes”

LAK-õppe kuu 2022

LAK-õppe kuu sündmused: koolides, lasteaedades

Viimati uuendatud: 25. aprill 2022