Sa oled siin

Ekspertrühmad

Ekspertrühmad ministeeriumi poliitikavaldkondade 2021 - 2035 visioonipaberi koostamiseks moodustati kolmel teemal: heaolu ja sidusus, konkurentsivõime, väärtused ja vastutus. Neid valdkondi mõjutavad haridus, teadus, noorte- ja keelevaldkonnad kõige enam. 


Märtsis 2019 valmivad kolme ekspertrühma visioonipaberid ja nende põhiideid koondav ühine visioonipaber on sisendiks kevadel 2019 algavaks arengukavade koostamiseks, pakkudes värsket, teadmuspõhist vaadet ja ideid ministeeriumi poliitikavaldkondade tuleviku kujundamiseks.

Ministeerium kutsus võimalikud eksperdid 16.05.2018 uue strateegiaprotsessi avaüritusele, kus osalejad said muuhulgas valida ka endale kõige enam huvipakkuva ekspertrühma. Ekspertide töö  on vabatahtlik panus. Ekspertrühmade juhtide leidmiseks korraldas ministeerium avaliku konkursi. 

Ekspertrühmade juhid on:

  • prof. Raul Eamets – Konkurentsivõime ekspertrühm;
  • prof. Marju Lauristin ja prof. Krista Loogma - Heaolu ja sidususe ekspertrühm;
  • prof. Margit Sutrop –Väärtuste ja vastutuse ekspertrühm.

 

Eksperdid ei esinda konkreetseid huvipooli ega institutsioone vaid on ministeeriumi vastutusvaldkondade  sõltumatud, suure teadmiste- ja kogemuspagasiga inimesed (teadlased, praktikud), kes soovivad edendada Eesti elu ja kes on viimastel aastatel ka oma valdkonna arendusküsimustes kaalukalt sõna võtnud.

Ekspertrühmade juhtidel on täielik vabadus töömeetodite ja allikate valikul. Ministeeriumi analüüsiosakond toetab ekspertrühmi, pakkudes andmeid ja analüüse ning korralduslikku tuge. Kuigi esmase ekspertide valiku tegi ministeerium, on ekspertrühmade uksed olnud siiski ka hiljem avatud oma valdkonna tipptegijatele ja arendajatele. Nii on ekspertrühmade koosseisud algsega võrreldes umbes 1/5 võrra suurenenud ekspertrühmade endi ja erinevate huvipoolte ettepanekutel. 

Eksperdirühmade töö lõpptulem – visioonipaber - avalikustatakse ministeeriumi veebilehel ja seda seda tutvustatakse aprillis 2019 toimuval visioonikonverentsil. Eelnevalt on kolme ekspertrühma ettepanekuid arutatud mitmetel valdkondlikel ideekorje-üritustel alates 2018. a lõpust. Pidevalt täieneva ürituste ajakava leiate siit.

 

Viimati uuendatud: 20. veebruar 2019