Sa oled siin

Eesti keelepoliitika põhialuste eelnõu väljatöötamine

 

Keelepoliitika alusdokumendid

27. septembril tegi Vabariigi valitsus Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesandeks töötada koos Riigikantseleiga välja Eesti keelepoliitika põhialused 2019. aasta I poolaasta jooksul.

  • Poliitika põhialused on arengudokument, milles Riigikogu määratleb ühe või mitme omavahel seotud poliitikavaldkonna pikaajalise üleriigilise eesmärgi ja prioriteetsed arengusuunad.
  • Poliitika põhialustega arvestatakse arengukavade koostamisel.
  • Põhialustega käsitletakse riigi prioriteetseid valdkondi. Poliitika põhialused üheskoos moodustavad Eesti ühiskonna arengu pikaajalise ja tervikliku visiooni. Põhialuste ajaline perspektiiv on 10 ja enam aastat.
  • Valdkonna arengukavaga võrreldes on poliitika põhialuste sisu üldisem, see ei sisalda rahastamisprognoosi ega indikaatoreid. Poliitika põhialused ei ole vahetult seotud eelarveprotsessiga
  • Poliitika põhialuste täitmise kohta annab eestvedav minister korra aastas Riigikogu ees ülevaate.
  • Eesti keelepoliitika põhialuste väljatöötamine eeldab laia kaasamist – kuna keel on peamine suhtlusvahend ning Eesti identiteedi alus, peab kõigil olema võimalik kaasa rääkida, oma ettepanekuid teha. Seega pöördusime 2018. aastal koostööpartnerite poole, et koguda sisendit põhialuste koostamiseks.

Palume, et arutaksite oma seltsis, liidus, kogukonnas, komisjonis või osakonnas, mis teie organisatsiooni puudutavatest teemadest peaks kindlasti Eesti keelepoliitika põhialustes sisalduma ja paneksite selle kirja.

Loodame, et selle palve täitmine toob eesti keele aasta eel endaga kaasa elavaid ja viljakaid arutelusid eesti keele ja mitmekeelsuse üle ning annab põhjust mõelda keeltele sügavuti nii säilitamise ja kestmajäämise kui ka arenemise ja tulevikusuundade vaatepunktist. 

Postita oma mõtted siin.

Kuupäev Asutus Ettepanekud
7.02.2019 Välisministeerium Fail
7.02.2019 Sotsiaalministeerium Fail
23.01.2019 SA Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus Fail
23.01.2019 Maaeluministeerium Fail
30.12.2018 Soome Instituut Fail
21.12.2018 Eesti Kurtide Liit Fail
21.12.2018 Eesti Keeletoimetajate Liit Fail
20.12.2018 Teaduskeele konverents Töötoa kokkuvõte
19.12.2018 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit Fail
19.12.2018 ELi institutsioonide ühisettepanekud Fail
18.12.2018 Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Kaja Sarapuu Fail
17.12.2018 Emakeele Selts Fail
14.12.2018 Justiitsministeerium Fail
14.12.2018 Kultuuriministeerium Fail
14.12.2018 Keskkonnaministeerium Fail
14.12.2018 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Fail
14.12.2018 Siseministeerium Fail
12.12.2018 Eesti Keele Instituut, Jelena Kallas Fail
6.12.2018 Mari Koik Fail
26.11.2018 HTM, Eesti keelenõukogu, Riigikantselei, Rahandusministeerium, Riigikogu kultuurikomisjon Fail
3.12.2018 Eesti Instituut Fail
22.11.2018 Peeter Sepp Fail
20.11.2018 Ülo Pajumets Fail
14.11.2018 Kaire Viil Fail
7.11.2018 Margit Arndt Fail
5.-6.11.2018 Keelefoorum Töötubade kokkuvõtted: 1, 2, 3, 4, 5; ettepanekud
16.11.2018 Eesti keele õpetajate seminar Fail

 

Viimati uuendatud: 18. veebruar 2019