Sa oled siin

Eesti keelepoliitika põhialuste eelnõu väljatöötamine

27. septembril tegi Vabariigi valitsus Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesandeks töötada koos Riigikantseleiga välja Eesti keelepoliitika põhialused 2019. aasta I poolaasta jooksul.

  • Poliitika põhialused on arengudokument, milles Riigikogu määratleb ühe või mitme omavahel seotud poliitikavaldkonna pikaajalise üleriigilise eesmärgi ja prioriteetsed arengusuunad.
  • Poliitika põhialustega arvestatakse arengukavade koostamisel.
  • Põhialustega käsitletakse riigi prioriteetseid valdkondi. Poliitika põhialused üheskoos moodustavad Eesti ühiskonna arengu pikaajalise ja tervikliku visiooni. Põhialuste ajaline perspektiiv on 10 ja enam aastat.
  • Valdkonna arengukavaga võrreldes on poliitika põhialuste sisu üldisem, see ei sisalda rahastamisprognoosi ega indikaatoreid. Poliitika põhialused ei ole vahetult seotud eelarveprotsessiga
  • Poliitika põhialuste täitmise kohta annab eestvedav minister korra aastas Riigikogu ees ülevaate.
  • Eesti keelepoliitika põhialuste väljatöötamine eeldab laia kaasamist – kuna keel on peamine suhtlusvahend ning Eesti identiteedi alus, peab kõigil olema võimalik kaasa rääkida, oma ettepanekuid teha. Seega pöördume 2018. aasta jooksul koostööpartnerite poole, et koguda sisendit põhialuste koostamiseks.

Palume, et arutaksite oma seltsis, liidus, kogukonnas, komisjonis või osakonnas, mis teie organisatsiooni puudutavatest teemadest peaks kindlasti Eesti keelepoliitika põhialustes sisalduma ja paneksite selle kirja.

Loodame, et selle palve täitmine toob eesti keele aasta eel endaga kaasa elavaid ja viljakaid arutelusid eesti keele ja mitmekeelsuse üle ning annab põhjust mõelda keeltele sügavuti nii säilitamise ja kestmajäämise kui ka arenemise ja tulevikusuundade vaatepunktist. Ootame teie panust kuu aja jooksul ehk hiljemalt 30. novembriks 2018.

Postita oma mõtted siin.

Keelepoliitika alusdokumendid

Viimati uuendatud: 5. november 2018