UNESCO

UNESCO on ÜRO eriorganisatsioon, mille eesmärgiks on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas

Selleks, et aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas edendab UNESCO rahvusvahelist koostööd hariduse, kultuuri, teaduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning meedia vallas.

UNESCO peamiseks ülesandeks hariduse vallas on nõustada arenguriike hariduspoliitikate kujundamisel ning elluviimisel.

Eesti ühines UNESCOga 14. oktoobril 1991.

Eestis koordineerib UNESCOga seotud tegevusi ja koostööd UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

Lisainfo

Haridus- ja teadusnõunik Katrin Rein Eesti alalinses esinduses OECD juures, katrin.rein@mfa.ee

 

 

Eestil on hetkel olulisemateks teemadeks hariduse valdkonnas:

 

 

Viimati uuendatud: 23. august 2016