Sa oled siin

Rahvusvaheline koostöö

Haridus- ja Teadusministeeriumi rahvusvahelise koostöö tegevussuunad tulenevad Eesti liikmelisusest Euroopa Liidus, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis OECD, Euroopa Nõukogus ja UNESCOs. Nii nendes kui ka teistes rahvusvahelistes koostöövormides tuleb ministeeriumil koostöös partneritega välja töötada Eesti prioriteedid ja seisukohad oma valitsemisalas.

Rahvusvaheline koostöö hõlmab ka koostööd Eesti naabrite ning regiooni riikide ja organisatsioonidega - Balti riigid, Läänemeremaade Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Väga tähtis on kahepoolne koostöö teiste riikide, eriti Euroopa Liidu väliste riikidega, mille kinnituseks ja aluseks on erinevad riikidevahelised lepingud ministeeriumi valitsemisalas.

 

Koostöö Eesti naabrite ning regiooni riikide ja organisatsioonidega

 

 • Nordplus

  Nordplus on Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm, millega tugevdatakse koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii üld-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab ka õpirännet, projekte ja võrgustikke. Programmist saavad toietust taotleda Islandi, Norra, Rootsi, Soome, Ahvenamaa, Taani, Gröönimaa, Fääri saarte, Eesti, Läti ja Leedu haridusasutused ja -organisatsioonid. 2012. aastal alustanud Nordplusi keelearendusprogrammiga toetatakse taani, rootsi ja norra keele õpet ning vastavate õppematerjalide ja meetodite loomist ning arendamist. Eesti liitus Nordplusi programmiga 2008. aastal.

  Rohkem infot SA Archimedese koduleheküljelt

 • Läänemeremaade Nõukogu

  Läänemeremaade Nõukogu (Council of the Baltic Sea States, CBSS) loodi 1992. aastal eesmärgiga tugevdada ja tihendada Läänemere riikide vahelist koostööd. Nõukogu töös osalevad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, Saksamaa, Poola, Venemaa ja Euroopa Komisjon.

  Haridus- ja Teadusministeerium osaleb Läänemeremaade Nõukogu projektis, millega arendatakse Pihkva Riikliku Ülikooli euroteaduskonnale kaasaegsed majandusvaldkonna bakalaureuse- ja magistriõppekavad. Projekti partneriks Eestist on Tartu Ülikool. Aastatel 2012–2014 eraldatakse projekti elluviimiseks 36 000 eurot.

  Läänemeremaade Nõukogu kodulehekülg

  Välisministeeriumi Läänemere aasta kodulehekülg

 

Viimati uuendatud: 29. detsember 2015