Rahastamine

Haridus- ja Teadusministeerium toetab hariduse, teaduse, keelepoliitika ja noortevaldkonna arendamist ka riigieelarveliste ja Euroopa Liidu vahenditega.

Peamised toetusskeemid on kajastatud tegevusvaldkondade all. Nendeks on haridustoetus, õpetajate lähtetoetus, õppetoetused ja õppelaenud, teaduse ja noorsootöö rahastamine.

Euroopa Liidu alajaotuses on kirjeldatud Euroopa Liidu rahastamisskeeme ministeeriumi valitsemisalas.

Siin alajaotuses kajastatakse aga tõukefondide rahastust ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetusi.

 
kassa

 

Viimati uuendatud: 28. märts 2017