Rahastamine

Haridus- ja Teadusministeerium toetab hariduse, teaduse, keelepoliitika ja noortevaldkonna arendamist riigieelarveliste ja Euroopa Liidu vahenditega.

Peamised toetusskeemid on kajastatud erinevate tegevusvaldkondade all (leitavad peamenüüst üleval või allpool). Nendeks on haridustoetus, õpetajate lähtetoetus, õppetoetused ja õppelaenud, teaduse ja noorsootöö rahastamine.

Euroopa Liidu alajaotuses on kirjeldatud Euroopa Liidu rahastamisskeeme ministeeriumi valitsemisalas.

Siin alajaotuses (üleval alammenüüs) kajastatakse aga tõukefondide rahastust ja strateegiliste partnerite rahastamist.

 
kassa

 

Viimati uuendatud: 23. aprill 2019