Sa oled siin

Andmed ja statistika

Andmete kasutamise ja nendega töötamise oskust läheb vaja järjest rohkemates ametites, aga ka igapäevaelus. Ometi on see muutunud järjest keerulisemaks, sest digiajastu üks nähtustest on andmeuputus („big data“) kõigil elualadel.

Selleks, et „suurt uppumist“ leevendada alustas Haridus- ja Teadusministeerium 2012. aastal matemaatika, andmete ja statistika õppe kontseptuaalset uuendamist. Koostöös Tartu Ülikooli ja Wolframi konsortsiumiga töötati välja arvutipõhise statistika uus õppekava ja digitaalsed õppematerjalid põhikooli kolmandale astmele ja gümnaasiumile. Uuendatud õpet testitakse 2014. aastal 31-s pilootkoolis. Edaspidi laiendatakse arvutipõhist statistikat teistele koolidele, arvestades testimise tulemusi.

Õppekava aluseks on Conrad Wolframi arvutipõhise matemaatika kontseptsioon, mis tõstab esiplaanile matemaatilise mõtlemise arendamise ning jätab mehhaanilised arvutused arvutitele.

Arvuti ja interneti rakendamine andmete ja statistika õppimiseks tundub tänapäeval enesestmõistetav. Andmete visualiseerimine ja statistiliste protseduuride kiire sooritamine jätavad õppeprotsessis rohkem aega probleemist arusaamiseks ja järelduste tegemiseks. Andmetega töötamise pädevus võimaldab nii õppimises ja edaspidises töös targalt kasutada interetis jm andmete kujul kättesaadavaid infovoogusid.

Arvutipõhise statistika õpekava on üles ehitatud siduval narratiivil põhinevatest moodulitest, näiteks: „Kas ma olen normaalne?“ „Mitut eestikeelset sõna ma tean?“ „Kas homme sajab, kui täna sajab?“, jne. Metoodika on sarnane sellele, mida soovitavad PISA matemaatikaülesannete koostajad.

Kõigepealt sõnastatakse eluline probleem, siis uuritakse teema ja andmestiku iseärasusi ning formuleeritakse probleem matemaatiliselt.

Seejärel valitakse sobiv matemaatiline protseduur ja teostatakse see arvutis. Järgneb matemaatilise lahenduse uurimine ja sellest järelduste tegemine ning lõpuks tulemuste interpreteerimine reaalse elu kontekstis. Elulise probleemi lahendamise käigus õpitakse tundma andmetega töötamise põhimõtteid, statistika mõisteid ja erinevaid statistilisi protseduure. Õppe efektiivsuse suurendamiseks käsitletakse paljusid statistika mõisteid kontseptsioonide tasandil ning ei õpita üksikasjalikult läbi tegema kõiki antud kontseptsiooniga seotud matemaatilisi protseduure (neid teostab arvuti).

Digitaalsed interaktiivsed materjalid nii õpetajale kui õpilasele on loodud 60 õppetunni jaoks. Õppematerjalide juurde kuulub õpiku ülesannet täitev teooriafailide kogu.

Arvutipõhise statistika õppimiseks peab õpetajal ja igal õpilasel olema võrguühendusega arvuti. Õpilased saadavad tunnis interneti kaudu õpetajale oma hinnanguid ja vastuseid, õpetaja saab klassi vastuste statistika põhjal anda tagasidet ja õpilasi ka personaalselt hinnata. Õppimiseks kasutatakse mitmekesiseid vorme: iseseisvat tööd, arutelu, paaris- ja rühmatööd, füüsilist eksperimenteerimist, loomingulisi koduülesandeid (video, reklaamiklipi koostamine).

Õppekava ja õppematerjalid toetavad nii matemaatika pädevuste kui ka üldpädevuste saavutamist.

Lisainfo

  • Arvutipõhise statistika õppekava
  • Õpiväljundid
  • Õppematerjalid: allalaadimise juhendid

 

Viimati uuendatud: 2. mai 2014