Sa oled siin

Aasta Õpetaja Galal 2015 tunnustatud

 

Aasta lasteaiaõpetaja

Karin Kangur - Tallinna Lasteaed Pallipõnn
 

Karin Kangur on hooliv, pühendunud ja loov õpetaja, kes töötab erivajadustega lastega. Tema tegevusampluaa ei piirdu vaid oma lasteaiaga, ta on oma töökogemusi jaganud teistele lasteaiaõpetajatele üle Eesti ning juhendanud ka eripedagoogika tudengite praktikat. Karini liikumisharjumuste kujundamise materjalid on avaldatud õppevarana. Ta on läbi viinud palju töötubasid – alates väärtuste õpetamisest kuni probleemilahendusoskuste lihvimiseni. Loe lähemalt

 

Komisjon tõstis esile:

Liisi Sukk - Tartu Lasteaed Poku
Natalja Forsel - Kohila Lasteaed Männi

 
 

Aasta klassijuhataja

Maive Noodla - Põltsamaa Ühisgümnaasium

 

Maive Noodla on ettevõtlik ja innovaatiline õpetaja, kes on pälvinud õpilaste ja kolleegide lugupidamise ning usalduse. Ta on kujundanud sõbraliku, ühtehoidva klassikollektiivi, kus väärtustatakse üheskoos tegutsemist, peetakse au sees meie kultuuri, tervislikke eluviise ja sporti. Maive on suurepärane organisaator. Ta on oskuslikult ja tulemuslikult kaasanud ühistegemistesse õpilaste vanemaid: koos on korraldatud jõuluõhtuid, teatrikülastusi ja ekskursioone. Loe lähemalt

 

Komisjon tõstis esile:

Kati Bakradze - Tallinna Ühisgümnaasium
Maiu Kaljuorg - Miina Härma Gümnaasium

 
 

Aasta klassiõpetaja

Lemme Sulaoja - Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
 

Lemme Sulaoja on mitmekülgne ja loominguline õpetaja, kes püüab pakkuda igale lapsele eduelamusi. Tema sisukates ainetundides valitseb alati sõbralik ja töine õhkkond. Õpilased peavad Lemme tunde kaasahaaravateks, sest õpetaja annab põnevaid praktilisi ülesandeid ja kasutab ohtrasti infotehnoloogia võimalusi.  IT valdkond ongi Lemmele eriti hingelähedane –  lisaks õpetajatööle on ta ka koolitaja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses. Loe lähemalt

 

Komisjon tõstis esile:

Sirja Hanikat - Kose Gümnaasium
Mare Kütt - Rakvere Gümnaasium

 
 

Aasta põhikooliõpetaja

Pille Olesk - Valga Põhikool


Pille Olesk on innovaatiline ja erakordse empaatiavõimega õpetaja, kelle ajaloo- ja pärimuskultuuritunnid on üles ehitatud  suurima hoole ja pühendumusega – neid õppeaineid õpilased ootavad ja kiidavad. Põhitöö kõrval on Pille korraldanud õpilastele töötube, et käsitelda õppekava läbivat teemat „Väärtused ja eetika“. Pille Olesk on kõigele lisaks tegus koolitaja: maailmahariduse programmi raames on ta esinenud ettekannetega paljudes Eesti koolides. Samuti on ta tutvustanud Valga Põhikooli tegemisi rahvusvahelistel seminaridel. Loe lähemalt


Komisjon tõstis esile:

Leili Pukk - Tartu Hiie Kool
Aili Avi - Türi Põhikool

 
 

Aasta gümnaasiumiõpetaja

Kärt Matiisen - Kose Gümnaasium


Kärt Matiisen õpetab väärtustama haridust, arendab läbi ainetunni õpilaste mõtlemis- ja analüüsivõimet, ärgitab neis huvi   täppisteaduste vastu, toetab õpilaste püüdlusi ja julgustab loovalt probleeme lahendama. Kärt on õpetaja, kelle pärast tulevad paljud põhikoolide lõpetajad Kose Gümnaasiumisse õppima. Kose Gümnaasiumi õpilased on korduvalt valinud ta oma lemmikõpetajaks. Tänu temale süveneb õpilastel huvi reaalainete süvitsi õppimise vastu: tervelt kolmandik kõrgkooli suunduvatest lõpetajatest asub igal aastal õppima Tallinna Tehnikaülikooli. Loe lähemalt


Komisjon tõstis esile:

Dmitri Rõbakov - Tallinna Juudi Kool
Eve Unt- Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
 

 
 

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja

Viktor Dremljuga - Võrumaa Kutsehariduskeskus


Viktor Dremljuga on meisterlike juhendamisoskustega pedagoog, kes on oma teadmiste ja oskustega eeskujuks nii õpilastele kui kolleegidele. Viktori roll kooli mehhatroonika  õppebaasi  väljakujundamisel on äärmiselt suur. Ka üleriigilisel kutsehariduse suurüritusel Noor Meister on Viktor mehhatroonika kutsemeistrivõistluste kohtuniku ja eksperdina aktiivselt kaasa löönud. Tema juhendamisel on õppijad saavutanud säravaid tulemusi ja jõudnud ka ülemaailmsetele kutsemeistrivõistlustele WorldSkills. Loe lähemalt

 

Komisjon tõstis esile:

Anne Krull - Tartu Kutsehariduskeskus
Tairi Albert - Räpina Aianduskool

 

 
 

Aasta õppeasutuse juht

Karin Lukk - Tartu Kivilinna Kool
 

Karin Lukk on loov, loominguline ja innustav koolijuht, kes suudab panna kogu koolipere tegutsema ühiste eesmärkide nimel. Tänu tema otsusjulgusele on koolist saanud uuenenud õpikäsitlusega õppeasutus, kus on olulisel kohal väärtuskasvatus ja oma tegevuse analüüsimine. Väljaspool kooli on Karin Lukk hinnatud kaasamõtleja, kes on panustanud nii pedagoogilise praktika, välishindamise kui ka riiklike õppekavade arendamisse. Tal on olnud oluline roll Tartu Ülikooli õpetajakoolituse praktika viimisel uuele tasemele: 10nädalasest õpingutele järgnevast praktikast on saanud 2aastane õpetajaõpingute periood, kus teooriaõpingud ja praktika käivad käsikäes. Loe lähemalt

Komisjon tõstis esile:

Maria Tiro - Jüri Gümnaasium
Arno Kaseniit - Sillamäe Gümnaasium

 
 

Aasta hariduse sõber

MTÜ Robootika eestvedajad Heilo Altin ja Ramon Rantsus


Heilo Altin ja Ramon Rantsus on robootikapisikuga nakatanud tuhandeid lapsi üle Eesti. Nad on oma ala tõelised spetsialistid on säravate silmadega noored mehed, kes oskavad oma teadmisi väga hästi edasi anda. Neil on anne panna robootikast vaimustuma kõiki: alates lasteaialastest kuni küpses eas täiskasvanuteni. MTÜ Robootika tegeleb juba aastaid koolirobootika eestvedamisega ja ühtlasi infotehnoloogia  populariseerimisega. Heilo ja Ramon veedavad palju aega mööda Eestimaad ringi sõites ning erinevates paikades robootikat tutvustades. Loe lähemalt

Komisjon tõstis esile:

Eesti Lastekirjanduse Keskus
Ettevõtja ja ärimees Koit Uus

 
 

Aasta suunaja

Sirje Pormeister - Tartu Veeriku Kool

 

Sirje Pormeister on väga palju panustanud erivajadustega õpilaste hariduse arendamisse, kaasava hariduse põhimõtete  elluviimisesse ja Eesti õpetajahariduse uuendamisse. Sirje tegevus õpiraskustega õpilaste toetamisel on aidanud neil jõuda  positiivsete tulemusteni õppetöös, säilitada koolirõõmu ja jõuda kooli eduka lõpetamiseni. Sirje Pormeister tegutseb pidevalt  mitmes rollis – eripedagoogi, nõustaja, klassiõpetaja ja õpetajakoolitajana. Kahtlemata väärib esiletõstmist tema panus  õpetajakoolituse arendamisse, ta on muutnud õpetajate hoiakuid ja andnud neile teadmisi-oskusi erivajadustega laste  õpetamiseks tavakooli tingimustes. Loe lähemalt

Komisjon tõstis esile:

Eeva Noni - Häädemeeste Keskkool
Sirje Strandberg - Põltsamaa Ühisgümnaasium

 
 

Aasta õppejõud

Ivo Leito - Tartu Ülikooli Keemia Instituut
 

Ivo Leito on fenomenaalselt hea õppejõud, kelle edu põhineb nii jäägitul pühendumusel kui ka süsteemsel teaduslikul lähenemisviisil. Üliõpilased hindavad tema oskust ja kirge keerulisi asju lihtsalt lahti seletada. Ivo loengud on alati interaktiivsed ja neis on võimatu mitte kaasa töötada.  Ivo paistab silma innovatiivsete õpimeetodite kasutamise poolest, millest kõige erakordsem ja mastaapsem on mõõtemääramatuse hindamine keemilises analüüsis. Mõõtemääramatuse hindamine on analüütilistele keemikutele suureks peavaluks ning selle õpetamine õppejõududele suureks väljakutseks. Loe lähemalt

Komisjon tõstis esile:

Margus Ernits - Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Heikki Zoova - Eesti Kunstiakadeemia

 
 

Aasta tegu hariduses

Räpina Aianduskooli projekt "1000 sõpra" - Katrin Uurman ja Tairi Albert


"1000 sõpra" on väärt projekt, mille kaudu pakutakse üldhariduskoolidele ning lasteaedadele loodus- ja elulähedast õpet ning populariseeritakse keskkonnasõbralikkust üle Eesti. Tegu on uurimusliku avastusõppega – isetegemise kaudu tekitatakse huvi taimede vastu ja väärtustatakse puhast elukeskkonda. Projektis osaleb ligi 1000 rühma üle Eesti, mistõttu on see ühtlasi ka suur üleriigiline virtuaalvõrgustik. Õpilastel on sellesse kuuludes võimalus arendada loovust, panna proovile oma nutikus ja teha seda kõike koos klassi või grupiga – seeläbi paranevad meeskonnatööoskused ja laieneb silmaring. Loe lähemalt

 

 

Komisjon tõstis esile:

MTÜ Taibukate Teaduskool
FS Team Tallinn

 
 

Aasta õppur

Kregor Zirk
 

Tartu Kivilinna Kooli endine õpilane Kregor Zirk võitis selle aasta suvel Gruusias toimunud Euroopa Noorte Olümpia Festivalil 100 m liblikujumises kuldmedali. Ta onabsoluutklassi Eesti meistriks tulnud 15 korral. Vaata videost täpsemalt

 
 

Aasta õppur

Silver Mähar
 

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud Silver Mähar oli eelmisel aastal Prantsusmaal toimunud Euroopa kutsemeisterlikkuse  võistlusel EuroSkills 2014 parim veebidisaini erialal ning pälvis pronksmedali multimeedia meeskonnavõistlusel. Eelmisel aastal võitis ta esikoha veebidisainis ka Eesti kutsemeistrivõistlustel. Vaata videost täpsemalt

 
 

Aasta õppur

Airon-Johannes Oravas
 

Prantsuse Lütseumis õppinud ning sellest aastast Tallinna Reaalkoolis õpinguid jätkanud Airon-Johannes Oravas pälvis sel aastal Austrias toimunud Euroopa loodusteaduste olümpiaadilt võistkondliku kuldmedali. Eelmise aasta rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil Argentiinas võitis ta hõbemedali. Eesti eelmise aasta loodusteaduste olümpiaadil sai Airon-Johannes teise koha. Vaata videost täpsemalt

 
 

Aasta juhendaja

Margit Tennosaar
 

Tartu Kutsehariduskeskuses seitse aastat arvutiõpetuse, veebidisaini ja klienditeeninduse õpetajana töötanud Margit Tennosaare juhendamisel on mitmed õpilased võitnud kõrgeid kohti rahvusvahelistel ja Euroopa kutsemeisterlikkuse võistlustel. Vaata videost täpsemalt


 

Viimati uuendatud: 5. oktoober 2015