Meediapädevuse nädal 2020

Meediapädevuse nädal 2020 toimub 24.10 - 31.10.

 


24.10 - 31.10.2020  toimub teist korda Eestis meediapädevuse nädal, mille eesmärk on tõsta nii laste ja noorte kui õpetajate ja laiema avalikkuse teadlikkust ümbritseva inforuumi võimalustest ja ohtudest ning pöörata tähelepanu kriitilise mõtlemise olulisusele.

NB! Kevadel lükkasime meediapädevuse nädala eriolukorra tõttu edasi, mistõttu toimub see sel aastal UNESCO meediapädevusnädala ajal oktoobris.

 

 Multimeediakonkurss „Üks koht, üks lugu“

  • Kõik lasteaedade, koolide ja huvikoolide õpilased on oodatud osalema video- ja animatsioonikonkusil „Üks koht, üks lugu“.
  • Osaleda võib ka terve rühma või klassiga ning kasutada nii õpetajate, noorsootöötajate kui huviringide juhendajate abi.
  • See on võimalus jutustada lugu kohast, mis mingil põhjusel on väga oluline ja inspireeriv. Äkki on see koht, kus on alati tore? Koht, kus elavad huvitavad inimesed? Koht, kus on toimunud midagi tähelepanuväärset? Oluline on rääkida oma lugu.
  • Loo pikkus: kuni 7 minutit.
  • Lugusid ootame video või animatsiooni kujul.  
  • Tööde esitamise tähtaeg: 19. oktoobril
  • Videod palume laadida youtube’i keskkonda ning saata link aadressile britt.jarvet@hm.ee.
    Videole lisada autorite nimed ja vanused ning juhendaja ja õppeasutuse nimi.
  • Parimatele lugudele auhinnad!

Kevadel juba läkitatud videod osalevad konkursil teistega samadel alustel. 

 

 

Sündmused


Koos partneritega pakutakse erinevates Eesti linnades ja koolides teadlikkust tõstvaid ning arendavaid tegevusi nii kooliõpilastele, õpetajatele, kui laiemale avalikkusele.

Meediapädevuse nädala raames toimuvad õpilastele meediatunnid valdkonna ekspertidega, kinokülastused, arutelud, filmimeedia praktilised töötoad audiovisuaalsete oskuste arendamiseks, allikakriitilisusele suunatud teematoad ning jagatakse näpunäiteid valeuudiste ära tundmiseks.
Info sündmuste kohta täieneb jooksvalt!

Oludest tulenevalt arvestatakse sellega, et võib tekkida vajadus viia kogu nädal läbi virtuaalselt.

 

 

 

Viimati uuendatud: 18. september 2020