Sa oled siin

Kaunite Kunstide Kooli nimekonkurss

Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli baasil luuakse lähiaastail ühendkool, mis ühe asutusena tegutsedes ühendab endas kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi. Kaunite Kunstide Kool on selle õppeasutuse esialgne töönimi, kuid 2019. aastal valitakse ühendkoolile uus nimi. Ühendkoolile ehitatakse kaasaegseid õppetingimusi võimaldav uus koolihoone Tallinna kesklinnas (Pärnu mnt 59), kus pärast valmimist 2022. aastal hakkab õpetust saama suurem osa tuleviku Eesti professionaalsetest muusikutest ja tantsijatest.

Ühendkool jätkab ja arendab paindlikul ja sünergilisel moel edasi kolme kooli seniseid traditsioone ja parimaid õppevorme nii klassikalise kui rütmimuusika ning nii klassikalise balleti kui kaasaegse tantsu õpetamisel. Ühendkooli siht on arendada oma õpilased rahvusvahelisel turul igati konkurentsivõimelisteks muusikuteks ja tantsijateks. 

Nimekonkurss


Nimevariantide esitamise esialgset tähtaega on pikendatud seoses konkursile ettepanekute esitamisel ilmnenud tehniliste probleemidega. Palume esitada oma nimevariant allpool oleva vormi täitmisega ning vajutada "Kinnita" ettepaneku edastamiseks. Tähtaeg on esmaspäev, 11. märts 2019 kell 9.00.

Palume kõigil konkursile ettepanekuid esitanutel vaadata üle nimekiri 1. märtsiks esitatud nimevariantidest. Kui selgub, et esitatud nimevariant on puudu, siis palume esitada see uuesti. Samuti on oodatud uued ideed ühendkooli nime osas.

Kõik laekunud nimevariandid vaatab üle laiapõhjaline žürii (kuhu kuuluvad ka TMKK, TBK ja Otsa kooli töötajate ja õpilaste esindajad).

Žürii teeb ettepaneku(d) ühendkooli uue nime osas haridus- ja teadusministrile.

Hea nime kriteeriumid (mille alusel žürii otsuseid teeb ning mida tasub seepärast arvestada):


1. Ühendkooli tulevane nimi on eelkõige kaubamärk, mis on kasutatav vähemalt kahes võimalikus kontekstis:
a) sõna „kool“ ees ning b) tegevuspiirkonda ja –valdkonda määratleva nimetuse järel.

Näiteks kui kasutada kaubamärgina koolihoone arhitektuurikonkursi võidutöö nimetust „Vaikuse aed“, oleks variandid nii Vaikuse aia kool kui Eesti Muusika- ja Balletikool „Vaikuse aed“. Sarnane kaubamärgi kasutamise näide Eesti ajaloost: Kõrgem Kunstikool Pallas. Näited välismaisest praktikast: Aalto University, The Juilliard School, Guildhall School of Music and Drama;

2. Kaubamärk peab olema õiguslikult korrektne, lihtsalt meeldejääv ja üheselt mõistetav, võimaldama Eestis rahvalikku ja suupärast kasutamist ning vähemalt Eesti kultuuriruumis ei tohi olla segamini aetav ühegi teise asutuse nimega;

3. Kaubamärk peab olema rahvusvaheliselt kõnes, kirjas ja graafikas kergesti kasutatav (koos sõnaga School, Schule vms) ning hea kõlaga erinevates keeltes;

4. Kaubamärk peab andma tugeva märgilise aluse loodava ühendkooli identiteedile. Õnnestunud kaubamärk võiks olla muusika ja tantsu ühisosa otsiv ning võiks kõnetada võrdväärselt kolme kooliga (TMKK, TBK, Otsa kool) seotud inimesi ja väljendada lugupidamist kolme kooli traditsioonidele;

5. Kaubamärk sobib kokku kooli ambitsiooniga olla kõrge õppekvaliteediga ja rahvusvahelise haardega kool, kus saab õpetust valdav osa Eesti professionaalsetest muusikutest ja tantsijatest.

Viimati uuendatud: 7. märts 2019