Sa oled siin

2022. aasta LAK-õppe kuu sündmused: lasteaiad

1.04 alates kella 10.00st kuni 14. aprillini

 

Muinasjutt “Kakuke” Narva lasteaialt „Potsataja“

Vaatama on oodatud õpetajad ja lapsed.

 • 7 minutit kestvat etendust pääseb vaatama, kui on täidetud registreerimisvorm siin
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: Diana.oshurkova@gmail.com

6.04 alates kella 9.20st, järelvaadatav 1. maini

 

„Lepatriinu jalutuskäik“ Narva lasteaialt „Kaseke“

Lõbusa näidendi peategelaseks on Lepatriinu, kes mööda metsa jalutades leiab endale palju sõpru. Näidendis teevad kaasa kõik rühma „Täheke“ lapsed vanuses 3–5 eluaastat.

Lapsed osalevad esimest aastat projektis „Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“.

 • Oodatud on õpetajad, lapsevanemad, lasteaia lapsed. Video aadressi vaata siit.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: narvakaseke@hot.ee

12.04 alates kella 12.00st

 

Salatipäev Kohtla-Järve lasteaias „Tareke“

Eesmärk: toetada tervisliku eluviisi ja õige toitumise harjumuste kujunemist. Integreeritud valdkonnad: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond.

Ülesanded:
- õpetada lapsi eristama vitamiine sisaldavaid toite;
- selgitada lastele, kuidas vitamiinid inimorganismi mõjutavad, rääkida nende kasulikkusest ja vitamiinide tähtsusest inimese tervisele;
- aidata lastel mõista, et tervis sõltub õigest toitumisest: toit peaks olema mitte ainult maitsev, vaid ka tervislik;
- arendada tähelepanu, mõtlemist, kujutlusvõimet, aktiivset ja passiivset sõnavara.

Materjalid: köögiviljade peavõrud, köögiviljad, hapukoor, sool, noad ja lõikelauad, kauss, lusikas.

13.04 kell 9.20–9.50, järelvaadatav 1. maini

 

Etendus „Tareke“ Narva lasteaialt „Kaseke“

Rühma „Liblikad“ lapsed kinnistavad oma eesti keele teadmisi eestikeelses etenduses.

Etenduse muusika ja mängud aitavad lapses kujuneda rütmitunnetust ja laulmisoskust, kinnistada sõnavara teemal „Loomad”. Lastel areneb positiivne suhtumine eesti keele õppimisse.

 • Oodatud on õpetajad, lapsevanemad, lasteaialapsed. Video aadressi vaata siit.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: narvakaseke@hot.ee

13.04 alates kella 17.00st

Etendus "Kitseema ja kitsetallid" Sillamäe lasteaialt "Rukkilill"

Rühma „Jaaniussike“ lapsed kinnistavad oma eesti keele teadmisi eestikeelses etenduses.

14.04 alates kella 9.00st

 

„Päikesejänkude lipsupäev“ Sillamäe lasteaialt „Pääsupesa“

Lipsupäev toimub 1,5–2,5aastaste laste rühmas.

14.04 alates kella 9.10st

 

Hommikuring Narva lasteaialt „Potsataja“

10minutist hommikuringi oodatakse vaatama õpetajaid, eelregistreerimine siin

14.04 alates kella 15.00st

 

Multifilm "Kollane autopõrnikas sõidab külla" Narva lasteaialt „Tareke“

6–7aastased lapsed rühmast „Päkapikud“ teevad Aino Perviku raamatute ainetel multifilmi „Kollane autopõrnikas sõidab külla“. Juhendavad eesti keele õpetaja Lilia Beloborodova, rühmaõpetaja Natalja Markelova ja logopeed Larissa Tsõganova.

14.04 alates kella 15.00st

 

Õppetegevused 4–5aastaste laste rühmas teemal „Transport“ Kohtla-Järve lasteaialt „Tareke“

Eesmärgid: laps tunneb ära ja oskab nimetada transpordivahendeid: auto, veoauto, buss, rong, lennuk, helikopter, laev ja kirjeldab nende liikumisviise: õhus, maal, vees. Laps õpib hulki moodustama liiklusteemaliste piltide järgi; kinnistub numbrite tundmine ja järgarvuline loendamine.

14.04 alates kella 15.00st 

 

Õppetegevus “Seiklus galaktikas" Kohtla-Järve lasteaialt „Tareke“

Tegevuses osalevad tasandusrühma 5–6aastased lapsed. Läbida tuleb 3–4 jaama, igaühes ootab põnev ülesanne päikesesüsteemi kohta. Pärast kõigi jaamade läbimist saab iga laps rinnamärgi.

18.04 kella 10.00st, järelvaadatav  25. aprillini

 

„Õpime mängides, õpime mängima!“ Sillamäe lasteaialt „Päikseke“

Lasteaia õpetajad vahendavad ideid igapäevase õpetuse ja kasvatuse mitmekesistamisest. Lapsed õpivad mängude ja mänguliste tegevuste käigus.
 • Oodatud on õpetajad, lapsevanemad, eelregistreerimine siin
 • Video aadressi vaata siit
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused siit

18.04 alates kella 11.00st, järelvaadatav 1.maini

 

Dramatiseering "Värvilised liblikad kevadel" Narva lasteaialt „Cipollino“

Muinasjutu peategelasteks on värvilised liblikad, kes võluaasale lennates leiavad endale sõpru. Lavastuses osalevad Blue-botid ja rühma "Jaaniussike" lapsed vanuses 5–6 eluaastat.

Etenduse laulud aitavad kujundada laulmisoskust, laiendada sõnavara; areneb positiivne suhtumine eesti keele õppimisse. Lapsed oskavad ilmekalt esitada tegelaste rolli muinasjutu lavastuses.

18.04 alates kella 11.00st, järelvaadatav 1.maini

 

Muinasjutuetendus "Liisi seitse sõpra" Narva lasteaialt „Cipollino“

Esinevad 5–6aastased lapsed. Lavastuses osalemine aitab lastel sõnavara laiendada ja kõnelemist arendada ning nädalapäevi selgeks saada.

18.04 alates kella 11.00st, järelvaadatav 1. maini

 

Mäng "Kevadet otsimas" Narva lasteaialt „Cipollino“

Tegevus on ülesehitatud jalutusmängu vormis; lapsed (4–5  a.) peavad täitma erinevaid ülesandeid ja aardeid otsima. Mänguga kinnitatakse teadmisi kevadest, prügi sorteerimisest ning harjutatakse meeskonnatöö oskusi.

18.04 alates kella 11.00st

 

„Munadepüha“ Narva lasteaialt „Cipollino“

Lihavõttepüha traditsioonide ja sümbolite tutvustamine liikumistegevustega.

Eesmärgid:

- Laps tutvub lihavõttepüha traditsioonide ja sümbolitega näitmaterjalide vahendusel.
- Laps teab ja mängib erinevaid liikumismänge.
- Laps tutvub lihavõttepühadega seotud mängudega.
- Laps kasutab liikumismängudes uusi ja juba tuttavaid sõnu teemal „Lihavõttepüha on kevadpüha“.

18.04 alates kella 11.00st, järelvaadatav 1.maini

 

Dramatiseering "Värvilised liblikad kevadel" Narva lasteaialt „Cipollino“

Muinasjutu peategelasteks on värvilised liblikad, kes võluaasale lennates leiavad endale sõpru. Lavastuses osalevad Blue-botid ja rühma "Jaaniussike" lapsed vanuses 5–6 eluaastat. Etenduse laulud aitavad lastes kujuneda laulmisoskust, laiendada sõnavara. Lastel areneb positiivne suhtumine eesti keele õppimisse. Lapsed oskavad ilmekalt esitada tegelaste rolli muinasjutu lavastuses.

18.04 alates kella 11.00st, järelvaadatav 1.maini

 

Muinasjutuetendus "Liisi seitse sõpra" Narva lasteaialt „Cipollino“

Esinevad 5–6aastased lapsed. Lavastuses osalemine aitab lastel sõnavara laiendada ja kõnelemist arendada ning nädalapäevi selgeks saada.

18.04 alates kella 12.00st

 

Etendus „Tare-tareke“ Narva lasteaialt „Sädemeke“

Lasteetendus on lavastatud Samuil Maršaki muinasjutu “Tare-tareke” järgi. Lapsed mängivad muinasjutu peategelasi: Hiirt, Konna, Siili, Jänest, Kukke, Rebast, Hunti ja Karu. Muinasjutt õpetab väärtustama sõprust ja headust.

18.04 alates kella 15.00st

 

Õppetegevus "Päikesesüsteemi planeedid" Tallinna lasteaialt „Südameke“

19.04 alates kella 11.20st

 

Eesti keel ja muusika Narva lasteaias „Potsataja“

Muusika- ja keeleõpetuse lõiming.

19.04 alates kella 15:00st

 

Õppetegevus "Lõbusad tähed"  Kohtla- Järve lasteaias „Karuke“

4–5aastased lapsed õpivad täishäälikuid ja tähti. Tegevus on lõimitud kunstitegevuse, liikumise, muusika ja robootikaga.
 • Oodatud on õpetajad, lapsevanemad ja lapsed; vaata siit
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: karuke@kjlv.ee

20.04 alates kella 11.00st, järelvaadatav 1. maini

 

Ringmäng "Kakuke" Narva lasteaialt „Cipollino“

Esimest aastat eesti keelt õppivad lapsed (3–4 a.) kinnistavad metsloomade nimetusi muinasjutu abil.

20.04 alates kella 12.00st

 

Meeleolukas tervisliku eluviisi oskuste retk Heli Illipe-Sootaki raamatu „Kiisu reisib“ kangelastega Kohtla-Järve lasteaialt „Tareke“

Sebastian Kneippi metoodika viis alussammast on liikumine, massaažiharjutused, hingamine, ravimtaimed, tervislik toitumine, harmoonia. Lapsed on reisil Kiisuga. Peatustes pakuvad raamatukangelased lastele mängulisi ülesandeid, milles on ühendatud õppekava valdkonnad ja Kneippi metoodikast tulenevad tegevused.

20.04 alates kella 13.00st

 

"Tere, kevad!" Narva lasteaialt „Potsataja“

On tore, kui laps saab teadmisi, elamisi ja kogemusi vahetus kontaktis muusikaga. Eesti keel muusikaga on üks lasteaia põhisuundadest õppes ja kasvatuses.
 • Oodatud on õpetajad, eelregistreerimine siin
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused n1na@mail.ru

20.04 alates kella 15.00st

 

Animatsiooni "Lõbus talu" loomine Kohtla-Järve lasteaias „Tareke“

Animatsiooniga toetatakse koduloomade teema õppimist. Lõimitud valdkonnad on keel ja kõne, programmeerimine, mina ja keskkond, matemaatika. Animatsiooni loomiseks kasutatakse ScratchJr rakendust.

20.04 alates kella 15.00st 

 

Lühietendus "Naeris" või "Lähme kinno!" Kohtla-Järve lasteaialt „Tareke“

Esinemas on 3–4aastased lapsed, kes õpivad eesti keelt esimest aasta.

21.04 kell 9.00–9.35

 

Õppetegevus osalise keelekümbluse rühmas 5–6aastaste lastega Kohtla-Järve lasteaialt „Punamütsike“

Metsa teema õppimisel on abiks robotid, kinnistatakse teemakohast sõnavara seda aktiivselt kasutades. T õppimine.
 • Osa saama on oodatud õpetajad; vaata siit
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: zabaava@mail.ru

21.04 kell 10.00–10.35

 

Õppetegevus vene õppekeelega rühmas 6–7aastaste lastega Kohtla-Järve lasteaialt „Punamütsike“

Transpordi teema õppimisel on abiks robotid, kinnistatakse teemakohast sõnavara seda aktiivselt kasutades.
 • Osa saama on oodatud õpetajad; vaata siit
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: londe@inbox.ru

22.04 alates kella 10.00st 

 

Arendav mäng "Kevad" Narva lasteaialt „Vikerkaar“

Mängu eesmärgiks on laste teadmiste kinnistamine ja kõne arendamine.
 • Vaatama on oodatud lasteaiaõpetajad. Video aadressi vaata siit.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: arishka85@gmail.com

22.04 alates kella 15.00st

 

Muinasjutt „Tare-Tareke“ Narva lasteaialt „Põngerjas“

Laps kuulab sisult ja keeleliselt jõukohast teksti, loendab esemeid seitsme piires ja sõnastab loendamise tulemuse (mitu?).
Laps filmib koos õpetajaga Stop Motion Studio rakenduse abil muinasjutu. Lõplik video avaldatakse veebis. Kestus 5–7 min.
 • Vaatama on oodatud lapsed vanuses 3–5 a, lasteaiaõpetajad; eelregistreerimine siin.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: zenja.minova@gmail.com

22.04 alates 15.00st

 

Muinasjutt "Viis pannkooki"  Narva lasteaialt „Muinasjutt“

 • Etendust vaatama oodatakse lasteaia peret ja lapsevanemaid.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: ninak@hot.ee

22.04 alates kella 15.00st

 

Õppetegevus 5–6aastaste lastega kevade tunnustest Kohtla-Järve lasteaialt „Tareke“

Õppetegevusse on lõimitud järgmised valdkonnad: terviseõpetus, keel ja kõne, mina ja keskkond, muusika.

25.04 alates kella 10st

 

Õppetegevus“ Otsime kevadet“ Kohtla-Järve lasteaialt „Aljonuška“

Jalutuskäik metsaparki, töölehtede täitmine. Lapsed imetlevad loodust ja otsivad kevadet (esimesed lilled, pungad, linnude laulud, loomad jne).

25.04 alates kella 12.00st, järelvaadatav 15. maini

 

Teatrietendus: "Lilla Karu sünnipäev" Tallinna Suur-Pae lasteaias

5–6 aastaste „Vikerkaare“ rühm osaleb projektides "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" ja "Kiusamisest vabaks". Seepärast etendus on kahes keeles ja räägib sõprusest.

26.04 alates kella 11.00st 

 

Näidend Ellen Niidu jutustuse "Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda" järgi Narva lasteaialt „Tareke“

Näidendi esitavad 4–7aastased lapsed, lavastuses on laule ja mänge.

26.04 alates kella 15.00st 

 

Lihavõttepühad Kohtla-Järve lasteaias „Karuke“

5–7aastased lapsed tutvuvad lihavõttepühade kommete ja sümbolitega. Tegevused on lõimitud erinevate õppekavaliste valdkondadega: Mina ja keskkond, Matemaatika, Kunstitegevus, Liikumine ja Robootika.

27.04

 

Kevadpühade muinasjutt Narva lasteaialt „Põngerjas“

27.04 alates kella 10st, videod on järelvaadatavad 1. juunini

 

Tegevused Narva lasteaialt „Käoke“

„Tere, päike! Tere, maa!“

Lastejooga 5–6-aastaste lastega eesti keeles: keel selgeks mitmekesistes liikumistegevustes. 
Vaatama on oodatud lapsed vanuses 5–6 a.

Metsalugu

Ökoloogiline muinasjutt vene ja eesti keeles muusika saatel.
Vaatama on oodatud lasteaiaõpetajad ja lapsed vanuses 4–5 a.

Lõimitud tund „Elas kord…“

3–4-aastaste laste tund keeleõppeliste ja kunstitegevuste põimingus.
Vaatama on oodatud lapsed vanuses 3–4 a.

Lihavõttejänese seiklused

Orienteerimismängud 4–6-aastaste lastega õues robotite kasutamisel.
Vaatama on oodatud lapsed vanuses 4–6 a.

27.04 alates kella 10.00st

 

“Oravakeste kevadised toimetused” Narva lasteaialt „Potsataja“

Kutsume vaatama, kuidas Oravakeste rühma lapsed mängides, tantsides ja lauldes eesti keelt õpivad.

27.04 alates kella 12.00st 

 

Interaktiivne muinasjutt „Kakuke“ Narva lasteaialt „Tareke“

Muinasjutus on kasutatud robootikavahend Ozobot. 

27.04 alates kella 15.00st

 

“Värvid ja orienteerumine Qobo-robotiga” või “Rändlinnud ja nende hääled”  Kohtla-Järve lasteaialt „Tareke“

4–5aastased lapsed on tegevuses Bee-boti programmeerimisega. Tähelepanu kuulamisel.

27.04 kell 15.00–15.30

 

„Keeledušikogemus igale lapsele – miks ja kuidas“: Veebiarutlus koos keelekümblussõbra Kai Võlliga

LAK-õppe kuu on juba viiendat aastat innustanud I kooliastme lapsi kaasa tegema keeledušis, ühes lõimitud aine- ja keeleõppe mooduses. Selle aasta LAK-õppe päeval said osalejad seda kogeda Jorge Hinojosa juhtimisel.

Lühiajaline ja intensiivne kokkupuude keelega, mida laps kodus/lasteaias/koolis veel ei kasuta, aitab teadvustada erinevate keelte olemasolu ja valmistuda keeleõppeks, sh keelepaelte treenimisega. Missuguseid tulemusi sellelt oodata, missuguse regulaarsusega seda tööviisi rakendada, mida tehakse Soomes jne. Osalejate kogemused on teretulnud.

 • Arutlema on oodatud lasteaedade ja koolide õppejuhid, erinevate valdkondade/ainete õpetajad.
 • Eelregistreerimine siin
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: kai.volli@gmail.com

28.04 alates kella 9.10st, järelvaadatav 1. maini

 

Eesti keel ja muusika Narva lasteaialt „Potsataja“

Sellel õppeaastal uurisin rütmiliste liigutuste ja õige hingamise positiivset mõju kõnele. Põhitähelepanu pöörasin hääle kõvadusele kui kõnearenduse viisile. Tunnis on laste (4–5-aastased) ülesanne kontrollida oma hingamist, hääldada fraase, laulda kindlas intonatsioonis, valjult või vaikselt jne. Tegevus toimub meelelahutuslikus vormis.

28.04 alates kella 10.00st

 

Õuesõpe "Kevad" Narva lasteaias „Kirsike“

 • Oodatud on lasteaiaõpetajad, eelregistreerimine kirsike34@gmail.com
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: Tiimanni 11, Narva.

28.04 alates kella 11.30st

 

"KEVAD ON KÄES": lauamängu loomine Narva lasteaias „Sädemeke“

Eesmärk: Luua ja mängida koos „Lepatriinu“ rühma lastega (5–6 a.) lauamängu, mis toetab kevade-teema õpetamist.
Lapsed õpetaja abil loovad aprillikuu jooksul lauamängu kevadest, et toetada järgmiste teemade õpetamist: ilm, kevade tunnused, linnud, kevadlilled, putukad. Lauamängu loomise protsess salvestatakse.

28.04 alates kella 17.00st

 

Videosarja loomine Narva koduta loomade toetamiseks Narva lasteaialt „Sädemeke“

 • Lasteaia kodulehel avalikustatakse videosarja loomise seitsme etapi kirjeldused, eesmärgid ja arendavad pädevused;
 • pildid ja lõplikud videod 28.04. kell 17:00;
 • järelvaadatav 2022.a uudiste arhiivis.


Videosarja loomise etapid:
- õpetaja kogub rühma lastelt infot ja fotosid nende lemmikloomadest,
- teemakohase sõnavara avardamine,
- lapsed õpivad mnemoskeemi järgi rääkima oma lemmikloomadest eesti keeles,
- info kogumine Narva linna varjupaikadest (koostöös lastevanematega): kontakti loomine, teabe jagamine rühma ja lasteaia FB-leheküljel ja kodulehel,
- videosarja kaadrite pildistamine, laste juttude salvestamine.
- videote monteerimine ja helindamine,
- videosarja avalikustamine lasteaia kodulehel; toidu jm kogumise kampaania korraldamine koostöös lastevanematega, sh rühma lastega kuulutuste koostamine,
- lapsed koos vanematega tutvuvad koduta loomade varjupaiga FB-iga; info otsimine Internetist,
- Narva linna ühe koduta loomade varjupaiga külastamine, kogutud toidu üleandmine.

29.04 alates kella 10.00st

 

Kevadet otsimas Tallinna lasteaias „Ojake“

Robootika ja õuesõppe tegevuste käigus kordavad 4–5aastased vene kodukeelega lapsed eesti keelt ja avastavad loodust. Tegevused filmitakse.
 • Vaatama on oodatud õpetajad, eelregistreerimine siin. Peale tegevuse vaatamist palun täita tagasiside leht.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: kristitarassov@gmail.com

29.04 alates kella 11.30st

 

Keeleõppe: “Mina ja minu sõbrad” Narva lasteaialt „Sädemeke“

Eesmärk: Luua õppematerjal (video Youtubis + näitlik materjal), mis toetab teema „Mina ja minu sõbrad“ õpetamist. Kaasata lapsi loomise protsessi.
Õpetaja loodud õppematerjalid ja videod õpetavad „pääsukeste“ rühma 6–7aastasi lapsi endast rääkima: „Minu nimi on...“, „Mina olen ... aastat vana“, Mina olen ilus/lahke/loov“ … Õppematerjalid koosnevad kaartidest omadussõnadega, ülesannetest ja laulude ning luuletuste pähe õppimist toetavatest tabelitest.

29.04 alates kella 12.00st, järelvaadatav 8. maini

 

Mesilane Bee-Bot muinasjutulises tarekeses Narva lasteaialt „Pingviin“

Muinasjuttu "Tareke" jõuab vaatajateni põrandarobotite Bee-Bot abil. 

29.04 alates kella 12.00st

 

„Meie avastused ja uuringud“ Narva lasteaialt „Muinasjutt“

Õuesõpe. Laps õpib loodust tundma.
1. Ilmavaatlus
Lapsed õpivad tähelepanelikult ilma vaatama ning märkama üksikasju. Vaatluse tulemused kantakse vaatluspäevikusse (õhutemperatuur, sademed, tuul, pilvisus). Lapsed pildistavad fotoaparaadiga ilmanähtusi.
2. Kevade märgid
Jänku Jussi mängud: õpime eesti keelt mängides ja lauldes. Jänku Juss tuleb külla, tutvub lastega ning nad otsivad koos kevade märke.
Kevadpuu (piltide vaatamine, küsimustele vastamine), laul „Kevad saabub“.
Kes elab mullas: suur-väike, pikk-lühike, kõrge-madal jne; laul „Uss“.
Lepatriinu: milline on lepatriinu välimus, täppide loendamine jne; laul „Lepatriinu“.
 • Oodatud lapsevanemad, õpilased, õpetajad, vt siit
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: astanor@hot.ee

29.04 alates kella 12.00st

 

Internatsionaalse viipekeele aabitsa loomine Narva lasteaialt "Sädemeke"

Eesmärk: Luua taaskasutatavatest materjalidest viipekeele aabitsa poster, et tutvustada inglise keeles internatsionaalset viipekeelt lastele, õpetajatele ja lastevanematele.
Rühmade "Pääsukesed" ja "Elevandipoeg" lapsed (6–7 a.)  kasutavad erinevaid materjale ja loovad aprillikuu jooksul tähtede õppimiseks internatsionaalse viipekeele tähestiku.

29.04 alates kella 16.00st

 

„Ametid on kõigil meil“ Tallinna Kihnu lasteaialt

Lapsevanemate kaasamine LAK-õppe kuu sündmusse. Lapsevanemad salvestavad video eesti keeles, milles nad tutvustavad lühidalt oma ameteid. Lastevanemate videod salvestatakse üheks terviklikuks videoks, mis läheb üles lasteaia kodulehele. Rühma õpetajad vaatavad koos lastega videot ja lapsed näevad, et ka nende vanemad räägivad eesti keelt. See motiveerib lapsi enam eesti keelt kasutama. Lisaks sellele on loodud tore keeleõppe võimalus ametite teemal.

9.05 alates kella 12.00st 

 

Emadepäeva etendus Narva lasteaialt „Sädemeke“

Emadepäeva ürituse väikesed tähed on 4–5aastased. Nii tantsud, luuletused kui ka pillimängud keerlevad mesilaste uurimisretke ümber. Etendus õpetab lapsi armastust ja austust üles näitama, ilmekalt laulma, rääkima. Muidugi saadakse uut teada mesilastest kui putukatest.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2022