Sa oled siin

2022. aasta LAK-õppe kuu sündmused: koolid

3. aprillist aprillikuu lõpuni koolisisene sündmus

 

„Omaalgatusprojektide koostamine“: rühmatööd oma kooli 6. klassi õpilastega Tartu Aleksander Puškini koolis

Aprillikuu jooksul koostavad õpilased projekte Tartu linnavalitsuse konkursile. Varasema ajurünnaku tulemusel arendatakse järgmisi projekte:
- Võrgupidu koolis,
- Ukraina sõprade klubi Anne noortekeskuses,
- Piknik loodushariduse töötoaga,
- Banaanid: kokkame ja meisterdame,
- Fotojaht ja piknik.

4.04 alates kella 00.00st

 

Kunksmoor 30 Kohtla-Järve Tammiku põhikooli õpilastega

Filmile ja raamatule "Kunskmoor" pühendatud e-keskkonnas Genial.ly valmistatud töölehte täidavad õpilased 4.–8.aprilli tundides. Integreeritud on mitmete õppeainetega seotud tegevused (eesti keel teise keelena, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunst, tööõpetus, muusika).

5.04 alates kella 8.15st

 

Avatud tund 2. klassi õpilastega projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja" raames Kohtla-Järve Tammiku põhikoolilt

Klassis on koos venekeelne õpetaja ja eestikeelne õpetaja.

5.04 alates kella 11.00st

 

Projekt "Kosmonautide kool" Lasnamäe vene gümnaasiumilt

Algkooliõpilased osalevad projektis "Kosmonautide kool". Osalemise perioodil saavad lapsed teadmisi universumist, kosmonautikast, tehnika ja teaduse arengust. Projekti igal etapil meeskondadel tuleb lahendada mitmesuguseid põnevaid ülesandeid.
 • Projekt kestab 7.04.–30.04.
 • Osalema on oodatud 1.–4. klassi õpilased; materjale vaata siit
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: jelena.kapp@laveg.edu.ee

5.04 kell 12.25–14.55

 

Integreeritud tund "Kuulsad inimesed läbi aegade" Jõhvi vene põhikoolis

Matemaatika, füüsika, muusika, ajaloo ja kehalise kasvatuse integreeritud tund toimub eesti keeles.

7.–27.04

 

Üleriigiline omaloomingukonkurss "Mitmekülgne keeleõpe" vene õppekeelega koolide 7. klassidele Narva Pähklimäe gümnaasiumilt

Kutsume LAK-õppe kuu raames 7. klasside õpilasi osa võtma omaloomingukonkursist.
 • Konkursi tingimused: Igast koolist ootame kuni 3 eestikeelset luuletust mahuga kuni 15 salmi. Luuletuse võib kirjutada üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnana.  Luuletus peab vastama teemale, selles tuleb kasutada kõiki 14 käänet (need tuleb luuletuses alla joonida); luuletuses peab olema vähemalt 7 uudissõna (need tuleb luuletuses tumedalt esile tuua).
 • Luuletusi oodatakse 27. aprillini aadressil natalja.zahharova@pahklimae.edu.ee, teemareale kirjutada Loovkonkurss „Mitmekülgne keeleõpe”. Kirjas peaksid olema õpilaste ja õpetajate andmed, luuletus manusena.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: natalja.zahharova@pahklimae.edu.ee

8.04 alates kella 8.00st

Õppevideo "Nad hoiavad meid, kui me hoiame neid" Tartu Annelinna gümnaasiumis

Tartu Annelinna gümnaasiumis rakendatakse erinevaid LAK-õppe kui keele õppimise mooduseid, sh osalist ja täielikku keelekümblust. Õppevideos 7. C klassi õpilastega näitame, mida eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel oluliseks peame, kuidas võtame omaks Eestimaa kultuuri ja keelt ning väärtustame õpilaste kodukeeli.

11.04 alates kella 00.01st

 

Õppevideo "Maailmas on vähesed asjad lõpmatud. Muusika on." Tartu Annelinna gümnaasiumilt

Õppevideo suunab mõtisklema inimese elu väärtuse, armastuse ja headuse üle, analüüsima 2000 aastat toimunud ja tänapäeval toimuvaid sündmusi; annab võimaluse rikastada eestikeelset sõnavara, juhib võrdlema ja uurima venekeelse sõnavara etümoloogiat.
 • Õppevideo teema: Pergolesi kantaat "Stabat Mater".
 • Alateemad: kannatusnädala sündmustik, Pergolesi kantaadi eripära, opera-seria ja opera-buffa, nais-, mees- ja laste hääled jm.
 • Vaatama on oodatud gümnaasiumiõpilased, muusika-, eesti keele õpetajad, lapsevanemad, kõik huvilised.
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: julia@annelinn.edu.ee

12.04 alates kella 8.15st

 

Koolisisene avatud tund projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja" raames Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis

2. klassi õpilastega on tunnis kaks eestikeelset õpetajat.

12.04 kell 9.00–9.45

 

Tund "Kevadmärgid ja rändlinnud" Narva kesklinna gümnaasiumi 4. c klassis

Õpetaja Irina Tõšova kasutab tunnis erinevaid mänge: maastikumäng. Kärbsepiitsamäng, temaatiline lumesõda "Kes on parim ornitoloog?" Tunniteema avatakse mitmete õppeainete (eesti keel, loodusõpetus, liikumisõpetus), tähtsal kohal on ka digipädevuse arengut toetavad tegevused.

12.04 alates kella 14.00st

 

Töötuba "Gruusia köögi eripära" Kohtla-Järve Maleva põhikooli 8.e klassile

Koolis vabatahtlikuna töötav Tiko Bajelidze tutvustab tüdrukutele Gruusia kööki.

13.04 kell 12.30–14.00

 

Mälumäng "Maailma keeled" 7.–8. kl õpilastele Jõhvi vene põhikooli aulas

Oodatud on 7.–8. kl õpilaste 5-liikmelised meeskonnad koos õpetajaga.

14.04 alates kella 8.00st, kaasa tegema oodatakse 1. maini

 

Orienteerumismäng Narva vanalinnas Narva kesklinna gümnaasiumilt

Keeletunnid võivad toimuda linnas, looduses ja isegi staadionil. Meie õppemäng lõimib omavahel eesti keele õpet, liikumist ja ajalugu ning arendab ka õppijate digipädevust.

Narva vanalinnas läbitakse rada, mis on umbes 4,5 kilomeetrit pikk (1,5–2 tundi). Mäng algab Aleksandri kiriku ees ja lõpeb Narva linnuses. Rajal on kokku 12 kontrollpunkti. Igat objekti otsitakse erinevate vihjete abil: Mis on kõige tuntud vaatamisväärsus? Jms. Objekti juures on vaja vastata küsimusele ja pildistada end.

Õppemäng toimub Actionbound rakenduse kaudu. Telefoni või tahvliga mängu läbimiseks on vaja vastav rakendus enda seadmesse paigaldada. Rakendus on olemas Androidile ja IOSile. Alustamiseks peab olema internetiühendus, mängu jooksul seda enam vaja pole.

 • Oodatud on 7.–12. klasside õpilased. Alusta siit
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: Mõisa 6, Narva 21007

14.04 alates kella 10.15st 

 

Kohtumised ajakirja „Täheke“ peatoimetaja Ilona Martsoniga Kohtla-Järve Maleva põhikoolis

Rahvusvahelise lasteraamatupäeva puhul on õpilastel külas ajakirja "Täheke" peatoimetaja Ilona Martson. Toimub kaks üritust algklassilastele: eestikeelne ja venekeelne.

18.04

 

Õppeaia rajamine Lasnamäe vene gümnaasiumis

Õppeaia rajamist ja arendamist toetab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, tegutsevad keelekümblusklassid 1.–4. koos klassiõpetajatega.

18.04 alates kella 14.00st 

 

„Viie keele kohvik 8. klasside õpilastele“ Kohtla-Järve Maleva põhikoolis

Kohvikus kõneldakse eesti, vene, inglise, rumeenia ja gruusia keeles. Oodatud on oma kooli 8. klassi õpilased.

18.04 alates kella 14.00st

 

Raamatukoguaastale pühendatud üritus „Kahekõne raamatuga“ Kohtla-Järve Tammiku põhikoolilt

Õpilastel ja õpetajatel tuleb käia ühest tegevuskohast, nn jaamast, teise ning teha erinevaid ülesandeid ja tegevusi, mis on pühendatud raamatukoguaastale.

19.04 kella 8.05st

 

Viktoriin "Tuttav ja tundmatu Eesti" Narva keeltelütseumis

Interaktiivne, integreeriv, intellektuaalne viktoriin oma kooli 7. klasside meeskondadele. Küsimused kuuest valdkonnast: eesti keel, eesti kirjandus, vene keel, vene kirjandus, inglise keel, geograafia. Kõiki küsimusi ühendab üks teema – Eestimaa.

19.04 kell 14.00–15.30

 

Seminar-praktikum “Õpime liikudes ning liigume õppides” Narva kesklinna gümnaasiumis

Seminari eesmärk: pakkuda õpetajatele ideid ja lihtsaid võtteid ainetundide aktiivsemaks muutmiseks. Õpetajad on õpilaste rollis ja teevad mitmed aktiivsed tegevused ise läbi. Seminari rikastavad liikumispausid, viimane osa toimub õues.

20.04 alates kella 8.15st

 

5. klassi loodusõpetuse tunni konspekt Kohtla-Järve Tammiku põhikoolilt

Tegemist on tunniga hiliskeelekümbluse klassis, kus loodusõpetust õpitakse eesti keeles esimest aastat. Õpetaja on tunni eesmärgiks seadnud toetada õpilastes pädevuste arengut vastavalt Bloomi taksonoomiale, lõimides ainet eesti keelega.

20.04 alates kella 14.00st

 

Maailmakohvik Kohtla-Järve Maleva põhikoolis

Vabatahtlikud Prantsusmaalt ja Gruusiast räägivad õpilastele heategevusest ja vabatahtlikust tööst omal maal.

21.04

 

Digimälumäng “Eesti keeles – eesti meeles” 6. klassidele Narva vene õppekeelega koolidele Narva Pähklimäe gümnaasiumilt

Viktoriin toimub quizizz.com keskkonnas. Teemad: Eesti arvudes; Eesti pealinnad, kaunimad paigad, vaatamisväärsused; Eesti ajaloo tähtsündmused, Eesti kultuur, tuntud inimesed, kirjanikud, muusikud, sportlased; tähtpäevad ja traditsioonid, head Eesti asjad, Raamatukogude aasta 2022.

21.04

 

Lõimitud tund „Esimesed sammud töömaailmas“ Lasnamäe vene gümnaasiumis

Tunnis on koos õpilased kolmest klassist: kaks vene õppekeelega klassi (8. kl) ja keelekümblusklass (6. kl). Õpitakse end töömaailmas esitlema, mõistma bruto - ja netopalga erinevusi; lahendatakse praktilisi protsendiülesandeid ja loogikaülesandeid. Õpilased liiguvad adekvaatse enesehinnangu kujunemise ning konkreetsete karjääriplaanide tegemise suunal, teadvustades oma huvisid, võimeid ja oskusi.

21.04 alates kella 14.00st

 

„Viie keele kohvik“ Kohtla-Järve Maleva põhikoolis

Kohvikus kõneldakse eesti, vene, inglise, rumeenia ja gruusia keeles. Oodatud on Ahtme linnaosa koolide ja lasteaedade õpetajad.

22.04

 

Maapäevale pühendatud viktoriin Lasnamäe vene gümnaasiumis

Viktoriinis on küsimusi mitmest valdkonnast: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika; osalevad oma kooli 8. klasside meeskonnad.

22.04 kell  08.15–11.00

 

Projektipäev „Meie kooli õppesuunad“ Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis

Lahtiste uste päeval tutvustab kool piirkonna lapsevanematele kooli õppesuundi (meedia ja keeled, robootika, pedagoogika, meditsiin).

22.04 kell 9.00–12.45

 

Projektipäev Narva Vanalinna riigikoolis

Kõikides 1.–8. klassides toimuvad lõimitud tunnid silmas pidades õppekava läbivaid teemasid (ohutus ja tervislik eluviis, keskkond ja jätkusuutlik areng).

27.04 kell 15.00–15.30

 

„Keeleduši kogemus igale lapsele – miks ja kuidas“: Veebiarutlus koos keelekümblussõbra Kai Võlliga

LAK-õppe kuu on juba viiendat aastat innustanud I kooliastme lapsi kaasa tegema keeledušis, ühes lõimitud aine- ja keeleõppe mooduses. Selle aasta LAK-õppe päeval said osalejad seda kogeda Jorge Hinojosa juhtimisel.

Lühiajaline ja intensiivne kokkupuude keelega, mida laps kodus/lasteaias/koolis veel ei kasuta, aitab teadvustada erinevate keelte olemasolu ja valmistuda keeleõppeks, sh keelepaelte treenimisega. Missuguseid tulemusi sellelt oodata, missuguse regulaarsusega seda tööviisi rakendada, mida tehakse Soomes jne. Osalejate kogemused on teretulnud.

 • Arutlema on oodatud lasteaedade ja koolide õppejuhid, erinevate valdkondade/ainete õpetajad.
 • Eelregistreerimine siin
 • Tagasiside ja võimalikud küsimused: kai.volli@gmail.com

28.04 alates kella 10.00st koolisisene sündmus

 

„Uussisserändajate õpetamine:  Rühmasupervisioon“ Tartu Aleksander Puškini kooli õpetajatega

Nõustamise eesmärgiks on võimestada õpetajaid tööks uussisserändajatest õpilastega, sh Ukraina sõjapõgenikega. Supervisiooni viivad läbi kliinilised psühholoogid Inga Ignatieva ja Kaia Kastepõld-Tõrs.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2022