Noortevaldkonna tunnustussündmused

Märkame ja väärtustame valdkonna
arengusse panustanud tegijaid,
inimesi, ettevõtteid
ja organisatsioone.
Loe lähemalt »

Strateegilistele partneritele

Kutsume ühendusi
ja katusorganisatsioone
kaasa rääkima
poliitika kujundamisel
ja rakendamisel.

Loe lähemalt » 

Koroonaviirus COVID-19

Koroonaviiruse leviku
tõkestamine
ja haridusvaldkond

Loe lähemalt »