You are here

Valitsemisala uudised

09.03.2020 | Innove
18 kohaliku omavalitsuse haridusjuhti üle Eesti lõpetasid äsja Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöös toimunud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi. Lõpuüritusel esitlesid valdade ja...
 
09.03.2020 | HITSA
Konkursiga Tehnooogiatäht tahab Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) tõsta esile koole, kes on loonud noortele digipädevuste ja IKT* õppimiseks parimad võimalused. Konkursi auhinnafond on 15 000 eurot ning kõik finaali jõudnud saavad lisaks...
 
07.03.2020 | HITSA
Tänased tehnoloogilised lahendused pakuvad võimalust õppida igal ajal ja igal pool. Tegelikult ei pea ka õpetaja ja õppija selleks asuma ühes ja samas ruumis. Praegu on maailmas olukord, kus sellisel viisil õppimine on aina aktuaalsem...
 
07.03.2020 | HITSA
Tänased tehnoloogilised lahendused pakuvad võimalust õppida igal ajal ja igal pool. Tegelikult ei pea ka õpetaja ja õppija selleks asuma ühes ja samas ruumis. Praegu on maailmas olukord, kus sellisel viisil õppimine on aina aktuaalsem...
 
05.03.2020 | Teadusagentuur
Selleaastasel õpilaste teadustööde konkursil osaleb ettevõtmise 19-aastases ajaloos rekordiline arv uurimistöid – 195 tööd 218 õpilaselt. Gümnaasiumiõpilastelt saabus konkursile 167 ja põhikooli õppuritelt 28 tööd. Noorimad osavõtjad on 7. klassist...
 
03.03.2020 | Innove
Alates 3. märtsist kuni 15. märtsini saab Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskusest taotleda toetust rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevuseks. Taotlusvooru eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele ja...
 
03.03.2020 | Teadusagentuur
Taiwani-Eesti koostööprogrammi 2020. aasta reisigrantide taotlusvoor toimus 4. oktoobrist kuni 16. detsembrini 2019.a. Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on laiendada ning arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides...
 
03.03.2020 | Teadusagentuur
Käimas on Leedu Teadusnõukogu korraldatav teine taotlusvoor EMP finantsmehhanismi 2014-2021 Balti teaduskoostöö programmis. Taotlusi saavad elektroonilises taotlussüsteemis JUNKIS esitada Leedu ülikoolid ja teadusorganisatsioonid, kes on kantud...
 
03.03.2020 | HITSA
ProgeTiigri programmi raames tegutsevad igas Eesti maakonnas piirkondlikud saadikud, et kõigil õpilastel olenemata elukohast oleks võimalus oma kodukandis IT-õpet saada.HITSA ProgeTiigri programmi raames tegutsevad igas Eesti maakonnas piirkondlikud...
 
02.03.2020 | Innove blogi
Oleme juba harjunud, et meie õpilased saavutavad matemaatikas suhteliselt häid tulemusi rahvusvahelistes PISA tasemeuuringutes. Milline on aga nende õpilaste taust, kes headesse tulemustesse kõige enam on panustanud? Esimest korda PISA... Loe edasi...
 

Pages