You are here

Valitsemisala uudised

11.05.2020 | Archimedes
Sihtasutus Archimedes kutsub osalema keeleõppe tunnuskirja konkursil „Aasta võõrkeelealane tegu 2020″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid jm, mis on olnud tulemuslikud, uuenduslikud ja innustanud õppima...
 
08.05.2020 | Teadusagentuur
Haridus- ja Teadusministeerium muutis ettevõtete ja teadusasutuste koostööd toetava nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse NUTIKAS kasutamise tingimusi paindlikumaks, et hõlbustada keerulistes majandusoludes arendusprojektide...
 
08.05.2020 | HITSA
HITSA IT Akadeemia programmi raames toetatakse 4 kõrgkooli IKT valdkonna õppe edendamist 512 000 euroga. Toetust saanud projektid hõlmavad valdkondi merendusest ja psühholoogiast noorsootöö ja kvantarvutuste kursuseni. HITSA IT...
 
07.05.2020 | Innove
Täna avalikustati ülemaailmse OECD rahvusvahelise PISA 2018 finantskirjaoskuse uuringu tulemused. Eesti noorte tulemused on uuringus osalenud 20 riigi hulgas esimesel kohal. Koguni 95%-l meie 15-aastatest õpilastest on rahatarkuse põhiteadmised ning...
 
07.05.2020 | HITSA
Septembri algusest 20. oktoobrini kestev õpilasvõistlus "Valede jaht" laseb õpilastel internetis levivate valede tuvastamisoskust arendada loomingulisel ja võistluslikul viisil. Septembri algusest 20. oktoobrini kestev õpilasvõistlus "Valede...
 
06.05.2020 | HITSA
Viimaste nädalate intensiivne digilahenduste kasutamine on loonud hulgaliselt küberhügieeniga seotud digitaalset prügi. Siin mõned soovitused, mida ette võtta.Viimaste nädalate intensiivne digilahenduste kasutamine on loonud hulgaliselt...
 
06.05.2020 | Innove blogi
Programmi Edu ja Tegu ning SA Innove üldhariduse ettevõtlusõppe eestvedaja Erika Veide sõnul paneb tänane distantsõpe inimestes proovile kõik eelnevalt õpitu. Kui aga osata olukorda nutikalt ära kasutada, annab see võimaluse ka uute... Loe edasi...
 
06.05.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri algatatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorje käigus selgunud olulised teemad läbisid eilse Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) heakskiiduga olulise etapi. Järgnevatel nädalatel jätkuvad teadusagentuuri ja...
 
06.05.2020 | Innove blogi
Eriolukorra ajal on paljud haridusvaldkonna spetsialistid leidnud end olukorrast, kus endalegi pisut võõras digikeskkonnas tuleks luua usalduslik suhe lapsega. Vahel on laps eelnevalt tuttav, aga mõnel juhul võib olla tegu... Loe edasi The post...
 
06.05.2020 | Innove
Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik, loobujatel tuleb Innovele sellest teada anda 11. maiks. Soovi korral on kõigil võimalik osaleda sügisel toimuvatel lisaeksamitel. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi... Loe...
 

Pages