You are here

Valitsemisala uudised

21.01.2020 | Innove
E-koolikott ühtlustab portaalis olevate materjalide ja kogumike autoriõiguste litsentse. Kõik E-koolikotti materjale üles laadinud kasutajad peaksid logima portaali sisse ja uuendama oma õppevara litsentse. Kui litsents jääb autori poolt uuendamata...
 
21.01.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur tuletab meelde, et õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on kuu aja pärast, 20. veebruaril. Sel aastal juba 19. korda toimuva konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimis- või loovtöö koostanud õpilastele väljundit...
 
20.01.2020 | Teadusagentuur
Leedu Teadusnõukogu avas registreerimise Balti teaduskoostöö programmi Leedu vooru ava- ja partnerlusüritusele, mis toimub 5. veebruaril 2020.a Vilniuses Leedu Teadusnõukogu suures saalis (Gedimino pr. 3). Taotlusvoor on plaanis avada 3. veebruaril...
 
20.01.2020 | Innove
Valminud on põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppele (TÕ) vastav digiõppevara. Materjal hõlmab elu- ja toimetulekuõppe elemente seostatuna eesti keele ja matemaatikaga. Koostatud materjal täidab lünga toimetulekuõppe...
 
20.01.2020 | HITSA
HITSA, Startup Estonia ja Tallinna Ülikool alustavad Eesti koolide ja ettevõtete koosloomeprojekti. Algav programm aitab kaasa kvaliteetsete haridusvaldkonna digitaalsete tööriistade loomisele ja arendamisele. Algavasse...
 
20.01.2020 | HITSA
Sel nädalal kogunesid e-kursuste eksperdid ja huvilised, et arutada lõppenud TeachUP-uuringu tulemusi ja nendega seoses suuremahuliste e-kursuste ehk MOOC-ide korraldamise võimalikkust Eesti õpetajakoolituses.HITSA on alates 2017. aastast osalenud...
 
17.01.2020 | Archimedes
Erasmus+ strateegilise koostöö projektide taotlustähtaeg on 24. märts 2020 kell 13:00 Eesti aja järgi. Kuna taotluste esitamine eeldab mitme partneri koostööd ja eesmärkide, tulemuste ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste põhjalikku...
 
17.01.2020 | Archimedes
Erasmus+ programmiga kokku puutunud teavad, et taotlemise eelduseks on asutuse PIC-koodi olemasolu. Eelmisest sügisest võeti lisaks PIC-koodile kasutusele ka OID ehk Organisatsiooni ID. Kahe koodi kasutamise põhjuseks on vajadus eristada senisest...
 
17.01.2020 | HITSA
Koolide andmeside kohtvõrkude kaasajastamiseks vajalikud tööd jätkuvad juba 2020. aasta kevadel. Programmi eesmärk on tõsta andmeside edastamise kiirus tasemele 1 Gbit/sek kõigi Eesti koolide kohtvõrkudes. Koolide andmeside...
 
16.01.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur käivitas rakendusuuringu, mille eesmärk on luua Eesti avaliku ja erasektori süsteeme hõlmav virtuaalne küberkaitse keskkond. Tegu on maailmas esimese riigile loodava keskkonnaga, mille eesmärk on terviklik avaliku ja erasektori...
 

Pages