You are here

Valitsemisala uudised

27.01.2020 | HITSA
Neljapäeval, 6. veebruaril 2020 toimub Digipeegel.ee ja kutse.digipeegel.ee ümbertõstmine ühest serverist teise, mis tõttu sel ajal keskkonda kasutada ei saa. Teenusele pääseb taas ligi 7. veebruaril.Palume võimalike ebamugavuste pärast vabandust!...
 
24.01.2020 | Innove
Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus korraldab täienduskoolitusi õpetajatele, õppejuhtidele ja haridusametnikele, kelle tööks on korraldada muu kodukeelega laste eestikeelset õpet. Äsja algas registreerumine 2020. aasta...
 
23.01.2020 | Teadusagentuur
Euroopa koostöövõrgustik ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril 2020 uue ühiskonkursi. Esitatavad taotlused peavad olema multidistsiplinaarsed ning sisaldama vähemalt ühte neljast SusCrop internetilehel toodud teadussuunast. ETAg...
 
23.01.2020 | Innove blogi
Elektroonilise hindamise üks oluline eelis on võimalus säästa õpetaja aega: andmed on ülevaatlikud, arhiveeritavad ning lubavad jälgida õpilase õpitulemuste muutumist ja arengut õppekava eesmärkide kontekstis. Samuti pakub e-hindamine kiiret ja......
 
23.01.2020 | Innove blogi
Innove eestvedamisel töötatakse välja kõikidele kooliastmetele e-teste. Üks valdkondadest on sotsiaalained, mille moodustavad inimeseõpetus, ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Kas valdkondlik pädevus kujuneb kolme õppeaine summana? Päris nii siiski mitte....
 
23.01.2020 | Innove blogi
Millises suunas on liikunud ja kui kaugele jõudnud matemaatika e-testide arendamine? Sel õppeaastal on Eesti haridusteemade seas suurel määral tähelepanu pälvinud põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamise ettepanek. Sel teemal sõnavõtjad on... Loe...
 
23.01.2020 | Innove blogi
Eesti elukestva õppe strateegia 2020 on seadnud eesmärgiks Eesti haridussüsteemi ülemineku e-hindamise kasutamisele. Keeleoskuse e-hindamisega alustati 2014. aastal, kui tehti esimest korda eesti keele e-tasemetöö teises kooliastmes. Katsetööde...
 
23.01.2020 | HITSA
Palume kõigil, kes E-koolikotti materjale ja kogumikke on lisanud, need üle kontrollida ning lisada neile litsents CC BY-SA 3.0. E-koolikott ühtlustab keskkonnas olevate materjalide ja kogumike litsentse, et igaüks saaks neid...
 
22.01.2020 | Teadusagentuur
Teaduse populariseerimise projektikonkursi 2020. aasta taotlusvoor on avatud ja kõik huvilised on oodatud konkursil osalema 2. märtsini. Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud...
 
22.01.2020 | Archimedes
Eile, 21. jaanuaril toimus järjekordne värbamismess “Kickstart your career”, mis ühendab tööandjaid ja välistudengeid. Sihtasutuse Archimedes ja EASi koostöös korraldatud messil osales enam kui 100 välistudengit. Ühena põhjuseks võib...
 

Pages