You are here

Valitsemisala uudised

01.04.2020 | Archimedes
Sihtasutusel Archimedes valmis varasemate aastaraamatute järglasena väljaenne „Aasta hariduse ja teaduse jaoks“, millega anname põgusa ülevaate oma 2019. aasta tegevustest ja saavutustest. Väljaanne käsitleb sihtasutuse Archimedes peamisi valdkondi...
 
01.04.2020 | Innove blogi
Usun meie õpetajatesse ja õpilastesse ning sellesse, et see kriis viib nii mõneski mõttes hariduse uuele tasemele ja loodan kogu südamest, et tekkinud uued praktikad jäävadki kasutusse, kirjutab Innove keelekümbluse... Loe edasi The post Erika...
 
01.04.2020 | HITSA
Eesti startupkogukonna aktiivsed liikmed ootavad kooliõpilasi järgmisel nädalal toimuvale veebipõhisele häkatonile „Hack the Crisis: Youth“, kus noored saavad välja pakkuda ja arendada oma nutikaid lahendusi praeguses kriisiolukorras toimetulekuks...
 
01.04.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur toetab riiki koroonakriisi lahendamisel, koondades strateegiliselt olulisi ja kiiret sekkumist võimaldavaid uuringuteemasid. Samuti koondame valitsusasutuste uuringuvajadusi ning otsime lahendusi nende läbiviimiseks....
 
01.04.2020 | Innove
Alates 1. aprillist hakkas kehtima muudatus, mis on osa riigireformi elluviimise kavast: SA Innove ja SA Archimedese rakendusüksuse funktsioonid viidi üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK). Millised muudatused ootavad ees toetuse... Loe edasi The...
 
01.04.2020 | Innove
Aastast 2010 on keelekümblusprogrammi algatusel aprillikuus keskendatud tähelepanu lõimitud aine- ja keeleõppele, et seda õppeviisi tutvustada ja väärtustada. Sel aastal toimuvad põnevad LAK-õppe algatused digitaalselt.  Üle-eestiline mälumäng Kehra...
 
31.03.2020 | Teadusagentuur
Täna avanes rahvusvaheline ühiskonkurss “Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies” Konkurssi korraldab kultuuripärandi-teemaline teaduse ühise kavandamise algatus (JPI) “Kultuuripärand...
 
31.03.2020 | Innove
10. veebruarist kuni 29. märtsini viis Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga üldhariduskoolides läbi riiklike rahulolu ja koolikeskkonna küsitlusi, kus osales kokku 430 kooli. Oma arvamust oli võimalik avaldada 4., 8.... Loe edasi The...
 
31.03.2020 | Archimedes
1. aprillist hakkab kehtima muudatus, mis on osa riigireformi elluviimise kavast: SA Archimedese ja SA Innove rakendusüksuse funktsioonid tuuakse üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK). See tähendab, et RTK rakendab edaspidi 1 miljardi asemel u 2...
 
30.03.2020 | Innove
Aasta kooli konkursi eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes – kohana, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline, tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning valitsevad üksteist toetavad... Loe edasi The post...
 

Pages