You are here

International cooperation

Rahvusvahelisel ettevõtlusõppe konverentsil Tallinnas tunnustati viieteistkümne riigi parimaid ettevõtlusõpet pakkuvaid koole, Eestis pälvis aasta ettevõtliku kooli tiitli Tallinna 21. Kool.

 

Deputy Secretary General of the Ministry of Education and Research Mart Laidmets attended the meeting of EU Member States in the OECD’s Education Committee yesterday to discuss the next global summit on educational innovation (GEIS).

 

A meeting on the single European Higher Education Area ended in Tartu today. At the meeting, representatives from approximately 50 countries prepared the spring ministers’ meeting in Paris and the joint declaration that underlines the countries’ commitment to implementing the long-agreed actions for achieving a European Higher Education Area (EHAA) based on common criteria.

 

Täna lõppes Tartus Euroopa ühtse kõrgharidusruumi kohtumine, kus poolesaja riigi esindajad valmistasid ette kevadel Pariisis toimuvat ministrite kohtumist ja ühisavaldust, milles rõhutatakse riikide kohustust viia ellu ammu kokkulepitud tegevused ühtsetel alustel toimiva Euroopa kõrgharidusruumi saavutamiseks.

 

Minister of Education and Research of Estonia Mailis Reps met her French colleague Jean-Michel Blanquer in Paris to discuss Estonia's priorities during the EU presidency, the experience of research schools in developing clever secondary level students, and strengthening of collaboration in educational innovation.

 

Minister Mailis Reps kohtus täna Pariisis prantsuse kolleegi Jean-Michel Blanquer’ga, kellega arutati Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete, teaduskoolide kogemusi võimekate keskkooli õpilaste arendamisel ning koostöö tihendamist haridusuuenduste vallas.

 

Eile õhtul Pariisis toimunud UNESCO peakonverentsil tõstis OECD Eestit 195 riigi ees eriliselt esile kui efektiivselt ressurssidega majandavat nutikat riiki. Peakonverentsil ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et Eesti kasutab hariduses ulatuslikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi lahendusi, mis tagavad valdkonna kestliku arengu ja on oluliseks suunanäitajaks maailmas.

 

Täna ja homme viibib haridus- ja teadusminister Mailis Reps visiidil Prantsusmaal, kus peab riigikõne UNESCO peakonverentsil ning räägib kõrgetasemelisel paneeldiskussioonil Eesti haridusest.

 

Minister Mailis Reps ja kantsler Tea Varrak kohtusid Kyotos Jaapani haridus-, kultuuri-, spordi, teadus- ja  tehnoloogiaminister Yoshimasa Hayashiga. Minister Mailis Reps tegi Jaapani kolleegile ettepaneku sõlmida teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping.

 

Minister Mailis Reps osaleb täna Jaapanis Kyotos toimuval foorumil Science and Technology in Society ("Teadus ja tehnoloogia ühiskonnas"). Oma sõnavõtus keskendub minister Eesti kogemusele IKT õppe vallas Tiigrihüppe programmist üldhariduskoolides kuni küberkaitse õpetamiseni magistri tasemel.

 

Pages