You are here

International cooperation

Täna ja homme osaleb minister Mailis Reps Vilniuses iga-aastasel Balti haridus- ja teadusministrite kohtumisel, kus kirjutab koos Läti ja Leedu kolleegidega alla kolme riigi vahelisele lepingule kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide automaatseks akadeemiliseks tunnustamiseks.

 

Minister Mailis Reps kohtus täna Iisraeli teadus- ja tehnoloogia minister Ofir Akunisega, kellega arutati kahe riigi koostööküsimusi ja lepiti kokku koostöö sisulisemaks muutmises.

 

Minister Mailis Reps is in Jerusalem from today to Tuesday to participate at research- and innovation-themed conference “Thinking Outside the Box” and meets her colleague, Minister of Science and Technology of Israel Ofir Akunis.

 

Minister Reps viibib tänasest teisipäevani visiidil Iisraelis, kus osaleb teadus- ja innovatsioonialasel konverentsil ning kohtub Iisraeli teadus- ja tehnoloogiaminister Ofir Akunisega.

 

Minister Mailis Reps was today and yesterday in Paris at the meeting of ministers of European Higher Education Area and Bologna Policy Forum, where she signed the Paris Communiqué.

 

Minister Mailis Reps osales eile ja täna Pariisis Euroopa kõrgharidusruumi ministrite konverentsil ja Bologna hariduspoliitika foorumil ning kirjutas Eesti nimel alla Pariisi kommünikeele.

 

Minister Mailis Reps is today and tomorrow in Paris at the meeting of ministers of the European Higher Education Area and Bologna Policy Forum, where Estonia co-signs Paris Communiqué.

 

Minister Mailis Reps osaleb täna ja homme Pariisis Euroopa Kõrgharidusruumi ministrite konverentsil ja Bologna hariduspoliitika foorumil, kus Eesti kirjutab koos teiste Euroopa riikidega alla Pariisi kommünikeele.

 

Today, the meeting of the board of the Governors of the European Schools starts in Tallinn. The three-day meeting is attended by delegations of all EU member-states. During the Estonian presidency, the focus has been on the more diverse use of digital solutions as well ensuring the good reputation of the European Schools and high quality of the teaching and studying.

 

В своей речи на завершившейся вчера встрече высокого уровня, посвященной теме учителей, министр Майлис Репс, приведя в пример Эстонию, сделала акцент на том, что учителя заслуживают доверия и предоставления им большей независимости.

 

Pages