You are here

European Union

Eesti teadlaste osalus Euroopa Liidu programmis Horisont 2020 üha suureneb, alates 2014. aastast on Eesti teadusprojektid saanud kokku üle 72,6 miljoni euro.

 

Education systems and cooperation in the EU should become more flexible to better meet the new challenges and promote shared values in Europe, stated the High Level Group on Education and Training in Tallinn.

 

Haridussüsteemid ja koostöö Euroopa Liidus peavad muutuma paindlikumaks, et vastata paremini uutele väljakutsetele ja edendada ühiseid väärtusi Euroopas, nentisid liikmesriikide esindajad täna kõrgetasemelisel kohtumisel Tallinnas.

 

The High Level Group on Education and Training will meet in Tallinn today and tomorrow to discuss the future of the Erasmus+ programme, digital education and shared values in the European Union.

 

Täna ja homme kohtub Tallinnas hariduse kõrgetasemeline grupp, et arutada Eesti EL Nõukogu eesistumise eel Erasmus+ programmi tuleviku, digihariduse ja ühiste väärtuste üle Euroopa Liidus.

 

Estonia is taking over the presidency of the European Schools’ Board of Governors from Germany. The priorities of Estonia during the one-year presidency include the use of digital tools in learning, pedagogical development and modernisation of the system of European Schools.

 

Eesti võtab täna Saksamaalt üle eesistumise Euroopa Koolide kuratooriumis, aastase eesistumise vältel on Eesti prioriteedid digivõimaluste kasutamine õppetöös, järjepidev pedagoogiline areng ning Euroopa Koolide süsteemi kaasajastamine.

 

Eesti, Läti ja Leedu haridus- ja teadusministrid kohtuvad täna ja homme Lätis Cēsises, et arutada Balti riikide koostööd haridus- ja teadusvaldkonnas ning algavat Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist.

 

Euroopa Liidu riikide noorteministrid arutasid täna Brüsselis, kuidas noored Euroopa tuleviku kujundamises senisest veelgi enam kaasa saaksid rääkida. Eesti pakub noorte edukamaks kaasamiseks ühe võimalusena välja nutika noorsootöö.

 

The EU Ministers for Research will be meeting in Malta today and tomorrow to discuss reducing the innovation gap between Member States and adopt a declaration that calls for strengthening research and innovation cooperation in Mediterranean countries.

 

Pages