You are here

European Union

Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames Kultuurikatlas toimunud konverentsil “Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas” leiti, et teaduse ühiskondliku positsiooni tugevdamiseks tuleb enam panustada inimestesse, kes muutusi ellu viivad ning tagada teadusele stabiilsem ja suurem rahastus riikide ja Euroopa Liidu poolt. Osapooltele anti üle Tallinna Üleskutse (Tallinn Call for Action 2017), mis toob välja nende rolli ja vastutuse, et suurendada teaduse investeeringuid, mõju ja usaldust.

 

The meeting of Directors General for Higher Education in Tallinn addressed the role of teaching staff in improving the quality of higher education.

 

Täna Tallinnas lõppeval Euroopa Liidu kõrghariduse juhtide kohtumisel arutati õppejõudude rolli üle kõrghariduse õppekvaliteedi tõstmisel.

 

Teachers and trainers need comprehensive support to raise the quality of work-based learning and apprenticeships, stated EU Directors General for Vocational Education and Training in Tallinn.

 

Kutseõpetajad ja praktikajuhendajad vajavad terviklikku tuge, et tõsta töökohapõhise õppe ja praktika kvaliteeti, nentisid Euroopa Liidu kutsehariduse peadirektorid Tallinnas toimunud kohtumisel.

 

The meeting of Directors General for vocational education held in Tallinn today focuses on the future of vocational education and competencies in Europe which will be one of the key topics at the meeting of EU Ministers for Education in Brussels on 20 November.

 

Täna Tallinnas toimuval Euroopa Liidu kutsehariduse juhtide kohtumisel võetakse fookusesse  kutsehariduse ja oskuste tulevik Euroopas, mis on üheks peamiseks aruteluteemaks Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel Brüsselis 20. novembril.

 

EU education experts discussed innovation in education at the Estonian Presidency Conference ‘Contemporary Approaches to Learning and Teaching’ in Tallinn, over the course of two days.

 

EL hariduseksperdid arutasid Tallinnas kahepäevasel eesistumise konverentsil “Õppimise ja õpetamise nüüdisaegsed suunad” haridusinnovatsiooni üle.

 

The high-level education conference “Contemporary Approaches to Learning and Teaching” starts today in Tallinn where nearly 200 European education experts discuss the alignment of education systems with the needs of our evolving society.

 

Pages