You are here

European Union

At their meeting in Brussels yesterday, 20 November, the education ministers of the European Union made several important decisions regarding graduate tracking, modernising general education and higher education, and cooperation in the future. The pupils of the Rakke Secondary School demonstrated their robotics skills to the ministers, showing how new technologies are used in Estonian schools.

 

Täna Brüsselis toimunud EL noortevaldkonna ministrite kohtumisel oli esmakordselt kõigil Euroopa noortel võimalik öelda sotsiaalmeedia vahendusel sõna sekka noorte jaoks olulistel teemadel, millega Euroopa Liit peaks edasi töötama. Mõttevahetust sai jälgida veebiülekande vahendusel ning kaasa rääkida Twitteris, kasutades teemaviidet #youthministers.

 

Today, 20 November, the two-day meeting of the Education, Youth, Culture and Sports Council will begin in Brussels. For the first day, today, Estonian Minister for Education and Research Mailis Reps will chair the sitting of education and youth affairs ministers to approve the conclusions on smart youth work, as well as general education and higher education, and work to come up with a general approach to the proposal for the regulation on the European Solidarity Corps.

 

Täna, 20. novembril algab Brüsselis kahepäevane Euroopa Liidu hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu istung. Täna kohtuvad haridus- ja teadusminister Mailis Repsi juhtimisel liikmesriikide hariduse ja noortevaldkonna ministrid, et võtta vastu Eesti eesistumise ajal koostatud järeldused nutika noorsootöö ning üld- ja kõrghariduse teemadel ning kujundada ühtne lähenemisviis Euroopa solidaarsuskorpuse määruse ettepaneku suhtes. Homme kohtuvad kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel kultuuri- ja spordiministrid, et võtta vastu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu ning spordis treenerite rolli kohta ühiskonnas. Samuti arutatakse kultuuri rolli sidusate ühiskondade kujundamisel ning koos Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga spordi peamisi väljakutseid 21. sajandil.

 

Rahvusvahelisel ettevõtlusõppe konverentsil Tallinnas tunnustati viieteistkümne riigi parimaid ettevõtlusõpet pakkuvaid koole, Eestis pälvis aasta ettevõtliku kooli tiitli Tallinna 21. Kool.

 

A meeting on the single European Higher Education Area ended in Tartu today. At the meeting, representatives from approximately 50 countries prepared the spring ministers’ meeting in Paris and the joint declaration that underlines the countries’ commitment to implementing the long-agreed actions for achieving a European Higher Education Area (EHAA) based on common criteria.

 

Täna lõppes Tartus Euroopa ühtse kõrgharidusruumi kohtumine, kus poolesaja riigi esindajad valmistasid ette kevadel Pariisis toimuvat ministrite kohtumist ja ühisavaldust, milles rõhutatakse riikide kohustust viia ellu ammu kokkulepitud tegevused ühtsetel alustel toimiva Euroopa kõrgharidusruumi saavutamiseks.

 

Today's meeting in Tallinn of Directors General on Youth addressed the new challenges for youth work in the digital era. The wide use of digital devices offers new opportunities for youth workers as well as sets new challenges in communicating online and offline.

 

Täna Tallinnas lõppeval Euroopa noortevaldkonna juhtide kohtumisel arutati noorsootöö väljakutseid digiajastul. Igapäevaseks muutunud digivahendite kasutamine annab noorsootöötajatele uusi võimalusi ent esitab ka uusi väljakutseid suhtlemiseks ja osalemiseks nii veebis kui veebi väliselt.

 

The Estonian Presidency conference “European Research Excellence – Impact and Value for Society” held in Tallinn on 12 October brought together high level experts to discuss the value of research, and to build a case for investing in research and innovation with the final goal of strengthening the political commitment for ambitious long-term public investment in European research and innovation need to increase the impact of research. The Tallinn Call for Action 2017 was handed over by Estoninan Prime Minister Jüri Ratas.

 

Pages