You are here

Digital focus

Государство выделит более трех миллионов евро на развитие учебной среды профессионального образования, чтобы государственные и муниципальные профессиональные училища могли приобрести симуляторы рабочих мест.

 

Riik eraldab kutseõppe õppekeskkonna arendamiseks enam kui kolm miljonit eurot, et riigi ja munitsipaalkutsekoolid saaksid soetada töökeskkonna simulaatoreid.

 

Luua Metsanduskoolis avatakse uus metsamasinate simulaatorite õppeklass. Klass on komplekteeritud seitsme erineva simulaatoriga, moodsad õppevahendid võimaldavad viia metsamasinate õppe uuele tasemele, lisades õppesse elulähedust.

 

Riik toetab sel aastal enam kui seitsme miljoni euroga koolide digitaristute ja digioskuste õpetamise uuele tasemele viimist. Digiseadmed jõuavad koolidesse juba uue õppeaasta alguses.

 

Начиная с сегодняшнего дня школы снова могут ходатайствовать о выделении субсидий на приобретение современных учебных материалов с целью улучшения возможностей обучения и преподавания.

 

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja hanked interaktiivseid lahendusi hõlmavate digitaalsete õppematerjalide hankimiseks kutseõppeasutustele, eesmärk on muuta õppimine ja õpetamine efektiivsemaks ja õppija vajadusi enam arvestavaks.

 

Oktoobri alguses lõppenud uudsete õppimisvõimaluste toetamise esimeses taotlusvoorus laekus Innovesse kokku 50 taotlust 7 miljoni euro eest. Toetusmeetme, mille raames koolidel on võimalik taotleda koostöös vähemalt kahe teise kooliga toetust uuendusliku õppevara soetamiseks, väljatöötamiseks ja kasutamiseks, vastu oli erakordselt suur huvi.

 

Minister Mailis Reps osales täna Luksemburgis toimuval ülemaailmsel haridusministrite, innovaatorite ja erasektori esindajate tippkohtumisel (Global Education Industry Summit, ehk GEIS), kus tõdeti, et haridus ja innovatsioon on sama mündi kaks külge, millest lähtuvalt peaksid avalik ja erasektor vastandumise asemel tegema enam koostööd.

 

Tänasest saavad koolid taotleda toetust kaasaegse ja uuendusliku õppevara soetamiseks, et luua uusi ja uudseid õppimise ning õpetamise võimalusi.

 

Весной этого года в рамках проекта «Всё – диги» гостевые преподаватели провели в полусотне школ более 120 уроков на тему важности инфотехнологий. Инфотехнологии в современном мире –  тема объемная и сложная, и на своих уроках рассмотреть ее со всех сторон попытались более 50 гостевых преподавателей–представителей различных профессий, от музыкантов и членов Рийгикогу до медсестер.

 

Pages