You are here

Digital focus

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja digitaalse kunsti konkursi, et toetada õpilaste loominguliste digioskuste kujundamist ning motiveerida õpilasi ja õpetajaid kasutama digitaalseid vahendeid  eneseväljendusoskuste arendamiseks. Konkursi silmapaistvaid töid kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi pühadetervituses ning avalikustatakse ministeeriumi veebis ja sotsiaalmeedia kanalites.

 

Теперь у всех учащихся основных школ есть возможность бесплатно пользоваться цифровыми учебниками. За счет этого школьные рюкзаки станут легче, а учеба – более интересной.

 

From now on, all basic school students are able to use free digital learning materials that make school bags lighter and learning more exciting.

 

Nüüdsest on kõikidel põhikooliõpilastel võimalik kasutada tasuta digiõpikuid, mis muudavad koolikotid kergemaks ja õppimise põnevamaks.

 

To speed up the innovation in education, 3.4 million euros will be allocated. It enables more than 100 Estonia’s school to purchase different devices, learning materials, labs and train teachers.

 

Для ускорения инновационного развития школам будет выделено 3,4 миллиона евро. На эти деньги более 100 школ страны смогут приобрести различные устройства, учебные материалы и оборудование для лабораторий, а также оплатить дополнительное обучение учителей.

 

Portos toimuval tippkohtumisel arutavad  Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmes- ja partnerriikide ministrid ning OECD eksperdid selle üle, milliseid oskusi on aina enam digitaliseeruvas ühiskonnas vaja ja kuidas muutusteks valmistuda.

 

В рамках завершившегося вчера тура заявок на получение средств для приобретения современного учебного оборудования поступило 58 ходатайств на сумму в 9,4 миллиона евро, что значительно больше, чем в прошлый раз. Средства требуются, например, на модернизацию преподавания музыки и искусств и развитие навыков работы с мультимедиа.

 

Eile lõppenud kaasaegse õppevara soetamise taotlusvooru esitati 58 taotlust kokku 9,4 miljoni euro ulatuses, mida on võrreldes eelmise vooruga oluliselt rohkem. Toetust taotletakse muuhulgas muusika- ja kunstihariduse kaasajastamiseks ja multimeediaoskuste arendamiseks.

 

Pages