You are here

Digital focus

Käesoleva aasta sügisest käivitub Haridus- ja teadusministeeriumi, Hariduse Infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA), kutseõppeasutuste, kõrgkoolide ja IT ettevõtete koostöös IT Akadeemia pilootprojekt kutsehariduses, millega luuakse noortele võimalus tipptasemel õppeks tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti erialal.

 

Täna tutvustatud haridusvaldkonna tehnoloogitrendide raporti esitlusel ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et tehnoloogia kasutamine õppetöös on Eesti koolides juba väga tavaline, kuid soovime, et Eesti lapsed ja noored ei piirduks ainuüksi tehnoloogia kasutamisega, vaid hakkaksid ka  ise seda looma. „Tehnoloogia loomise oskuste kujundamine peab olema lahutamatu osa hariduseset. IT haridus peab saama kõigile õpilastele kättesaadavaks,” sõnas Mailis Reps.

 

Estonia’s Ministry of Education and Research, foundation KredEx together with Startup Estonia support startups in education technology industry with 300 000 euros. In next two years the government will invest in the solutions of startup companies and their implementation in Estonian schools.

 

Министерство образования и науки совместно с целевым учреждением KredEx и Startup Estonia окажет поддержку созданию стартапов в сфере образования в размере 300 000 евро. В течение последующих двух лет эти средства будут инвестированы в решения, которые предлагают стартапы, а также в создание условий для их использования в школах.

 

Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus KredEx ja StartUp Estonia toetavad 300 000 euroga haridusvaldkonna idufirmade loomist. Järgmise kahe aasta jooksul panustatakse idufirmade lahendustesse ja nende kasutamisse koolides.

 

Победителями конкурса цифрового искусства, организованного министерством образования и науки, стали Крис Линдер из Кохтла-Ярвеской Ярвеской гимназии, Оливер Юсс из частной школы Мяэпеалсе и Неле Муст из пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака. Всего на конкурс было представлено 738 работ.

 

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja digitaalse kunsti konkursi, et toetada õpilaste loominguliste digioskuste kujundamist ning motiveerida õpilasi ja õpetajaid kasutama digitaalseid vahendeid  eneseväljendusoskuste arendamiseks. Konkursi silmapaistvaid töid kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi pühadetervituses ning avalikustatakse ministeeriumi veebis ja sotsiaalmeedia kanalites.

 

Теперь у всех учащихся основных школ есть возможность бесплатно пользоваться цифровыми учебниками. За счет этого школьные рюкзаки станут легче, а учеба – более интересной.

 

From now on, all basic school students are able to use free digital learning materials that make school bags lighter and learning more exciting.

 

Pages