You are here

Youth

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe avas täna linnade ja valdade päevadel arutelu, kuidas saaks ja võiks kohalik omavalitsus olla noortemeelne. „Noored alles õpivad, kuidas ühiskond toimib ja milline on nende roll selles. Omavalitsuste ülesanne on selles noortele toeks olla ja kaasata neid aruteludesse,“ rääkis Lepajõe.

 

Täna, 17. märtsil toimub Pariisis Euroopa Liidu haridus- ja noorsooministrite mitteametlik kohtumine, Eesti esindab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. Riikide esindajad allkirjastavad deklaratsiooni, mille kohaselt tuleb Euroopa Liidus hariduse vahendusel kinnistada noortesse kodanikutunnet ja demokraatliku ühiskonna põhiväärtusi.

 

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski tutvustas valitsusele noorte huvitegevuse toetamise kontseptsiooni, kus tuuakse välja kolm erinevat toetusmudelit: universaalne, vajaduspõhine ja tulemuspõhine mudel.

 

Haridus- ja teadusminister kinnitas oma käskkirjaga tänavused noorteühingute aastatoetuse saajad ning toetuste suurused. 2015. aastal saavad noorteühingud riigieelarvest toetust kokku 492 760 eurot.

 

Täna toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents, mille arutelu keskmes on laste ja noorte heaolu mõjutavad tegurid. Konverentsi on võimalik jälgida ka otseülekandena Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljel.

 

Рабочая группа, созванная по предложению министра образования и науки Евгения Осиновского, разработала систему государственной поддержки качества и разнообразия занятий молодежи по интересам. По словам министра, государство должно дать возможность каждому молодому человеку заниматься деятельностью по интересам.

 

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettepanekul kogunenud töörühm töötas välja mudelid, kuidas saab riik toetada noorte huvitegevuse kvaliteeti ning mitmekesisust. Minister Ossinovski sõnul peab riiklik toetusskeem võimaldama iga noore osalemist huvitegevuses.

 

Haridus- ja teadusminister kinnitas noorteühingute aastatoetuste eraldamise 2015. aasta prioriteedi ning taotluste hindamiskriteeriumid ja -juhise. Noorteühingud saavad järgmise aasta toetuse taotlusi esitada selle aasta 1. detsembrini.

 

Valitsus kiitis heaks memorandumi, mille kohaselt läheb 2016. aastal alaealiste õigusrikkujate valdkond Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusalast Sotsiaalministeeriumi vastutusalasse ning sellest saab riikliku lastekaitsesüsteemi osa.

 

Haridus- ja Teadusminister Jevgeni Ossinovski külastas Jaapanis Tokyos viibides sealset Rahvusvahelist Noortevahetuse Keskust ning kohtus selle peasekretäri Reiko Ohashiga.

 

Pages