You are here

Youth

Для того, чтобы получить часть многомиллионных средств, которые государство выделит в качестве дополнительного финансирования образования и деятельности по интересам, местные самоуправления должны к 1 сентября представить в Эстонский центр молодежной работы программу с описанием того, каким образом планируется использовать субсидии.

 

Kohalikud omavalitsused peavad riigi poolt huvihariduse ja -tegevuse täiendavaks rahastamiseks mõeldud miljonitest eurodest osa saamiseks esitama Eesti Noorsootöö Keskusele 1. septembriks kava, kuidas toetust kasutatakse.

 

Alaealistele valimisõiguse andmine eeldab nii üldhariduskoolidelt kui ka kutseõppeasutustelt suuremat valmisolekut tegeleda valimiste ja poliitilise agitatsiooni küsimustega, et tagada haridusasutuste õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsus.

 

A kick-off event of Estonian Presidency in youth field “Smart Afternoon on Smart Youth Work” is held in Brussels today. EU Member States’ officials responsible for youth affairs and young people attending the Coding Summer School will have a discussion on how to involve youth by digital media and technologies, and practice the development of smart solutions together.

 

Täna kogunevad Tallinnas 30 riigi esindajad, et arutada kolmepäevasel konverentsil Euroopa vabatahtliku teenistuse tuleviku üle.

Minister Mailis Repsi sõnul on noorte vabatahtlik tegevus noortevaldkonna üheks nurgakiviks.

 

Euroopa Liidu riikide noorteministrid arutasid täna Brüsselis, kuidas noored Euroopa tuleviku kujundamises senisest veelgi enam kaasa saaksid rääkida. Eesti pakub noorte edukamaks kaasamiseks ühe võimalusena välja nutika noorsootöö.

 

Tänavu septembrist saavad omavalitsused riigilt täiendavat toetust noorte huvihariduse ja –tegevuse korraldamiseks, linnadel ja valdadel on nüüd veebis võimalik tutvuda neile kavandatavate toetussummadega, et oma tegevusi paremini planeerida.

 

Harjumaa Jõelähtme valla Neeme kooli noored said täna kogeda tavapärasest erinevat õppetööd, sest klassiruumi asemel kogusid nad uusi teadmisi ja oskusi metallivaldkonna mobiilses töötoas.

 

Valitsuses heakskiidu saanud riigi eelarvestrateegia järgi lisandub järgmise nelja aasta jooksul haridusse, teadusse, keele- ja noortevaldkonda üle 450 miljoni euro. Kokku panustab riik järgmise nelja aasta jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondadesse hinnanguliselt 3,87 miljardit eurot.

 

Принятые сегодня в Рийгикогу поправки в законодательство послужат основой для оказания дополнительных мер государственной поддержки образования и деятельности по интересам для молодежи. Выделенные средства пойдут на то, чтобы деятельность по интересам стала доступна большему числу молодых людей, а также на обеспечение более широких возможностей выбора образования по интересам в сельской местности.

 

Pages