You are here

Youth

Täna Brüsselis toimunud EL noortevaldkonna ministrite kohtumisel oli esmakordselt kõigil Euroopa noortel võimalik öelda sotsiaalmeedia vahendusel sõna sekka noorte jaoks olulistel teemadel, millega Euroopa Liit peaks edasi töötama. Mõttevahetust sai jälgida veebiülekande vahendusel ning kaasa rääkida Twitteris, kasutades teemaviidet #youthministers.

 

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi algatatud Noorte Nõukogu kogunes täna esimest korda, ministri ja noorte arutelu üks kaalukamaid teemasid oli uue noortevaldkonna arengukava koostamine.

 

Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati tänavu 146 kandidaati, kelle hulgast valitakse välja parimad kaheteistkümnes kategoorias. Konkurss on aastatega populaarsust kogunud, kokku laekus seekord ligi 250 tunnustamise ettepanekut.

 

Today's meeting in Tallinn of Directors General on Youth addressed the new challenges for youth work in the digital era. The wide use of digital devices offers new opportunities for youth workers as well as sets new challenges in communicating online and offline.

 

At the European Union Youth Conference, held in Tallinn from 24th to 26th October, important topics and issues for youth were mapped out by 260 young people, experts and policy makers from all over the Europe. Delegates acknowledged that the new European Union Youth Strategy 2018+ must not only be about young people, but also developed with the young people. EC Commissioner Tibor Navracsics also addressed the need to empower youth, because the youth is shaping the future of Europe.

 

24.-26. oktoobrini Tallinnas toimunud Euroopa Liidu Noortekonverentsil kaardistasid 260 noort ja noortevaldkonnaga seotud inimest üle Euroopa noorte jaoks olulisi teemasid. Osalejad tõdesid, et Euroopa Liidu uus noorestrateegia peaks olema tehtud koos noortega, mitte ainult noorte jaoks.

 

Today, on 24 October begins the conference “Youth in Europe: what’s next?”  in the framework of Estonian EU Presidency in Tallinn Creative Hub. The Conference will bring together more than 260 participants, including young people and youth policy makers from the EU Member States, Eastern Partnership Countries, and experts from the organisations of the youth field to discuss youth policy, explore what really matters to the young people today and how to use it for the future strategies. The aim of the conference is to provide insight and input to consultations on the new EU Youth Strategy.

 

Täna, 24. oktoobril algab Tallinnas Kultuurikatlas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames noortekonverents, mis toob kokku enam kui 260 noort, poliitikakujundajat ja valdkonnaga seotud inimest Euroopa riikidest, et kaardistada noortele praeguse Euroopa olulised teemad, mis mõjutavad neid nii täna kui tulevikus. Konverentsi tulemusena antakse sisend uut Euroopa Liidu noortestrateegiat ettevalmistavatesse konsultatsioonidesse.

 

Aastatoetust võivad taotleda noorteühingud, millel on vähemalt 500 liiget, kellest kaks kolmandikku on noored ning mis tegutseb vähemalt viies maakonnas. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks Eesti Noorsootöö Keskuse konkursiveebis.

 

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles esitama kandidaate noortevaldkonna tunnustuskonkursile, mille eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.

 

Pages