You are here

Youth

Täna õhtul Tallinnas toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Triin Mäger ja Roger Tibar, pikaajalise panuse auhinnaga tunnustati Anne Õuemaa ja Eesti Noorteühenduste Liidu tööd.

 

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles esitama kandidaate iga-aastasele noortevaldkonna tunnustuskonkursile kuni oktoobri lõpuni. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.

 

Tomorrow, on 16th October Estonia will be awarded the Future Policy Award 2019 for youth civic engagement and political participation for sustainable development and peace. Award will be presented to Mart Laidmets, the Secretary General of Estonian Ministry of Education and Research and Reelika Ojakivi, the Director of Youth Affairs of the Ministry.

 

Homme, 16. oktoobril antakse Belgradis üle Eestile tunnustus Future Policy Award 2019 noori võimestava poliitika kujundamise eest. Auhinna võtavad vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ja noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi.

 

Eesti üld- ja kutseharidusse ning noorsootöösse investeeritakse lähiaastatel Eesti ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostöös 5,2 miljonit eurot.

 

Täna kogunes Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses Noorte Nõukogu, et arutada millised on noori puudutavad strateegilised sihid järgmiseks 15 aastaks.

 

According to the youth, Estonia shall contribute more into sustaining clean environment, people’s well-being and granting safety and security, showed Estonian results of the EU Youth Dialogue. About 1600 young people from age 13 to 30 casted their opinion which provide valuable input for EU-level strategies as well as the “Estonia 2035” strategy and youth-related development plans. The dialogue was led in Estonia by the Ministry of Education and Research of Estonia and Estonian National Youth Council.

 

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles esitama kandidaate iga-aastasele noortevaldkonna tunnustuskonkursile, mille eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.

 

Sel nädalal toimub Eestis esimene meediapädevusnädal alapealkirjaga „Enne mõtlen, siis jagan“, mis rõhutab iga üksikisiku rolli väärinfo leviku tõkestamisel.

 

Homme, 26. veebruaril kell 11.00 toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis noortevaldkonna arutelupäev, kus tutvustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitud uuringu “19-26-aastaste noorte noorsootöös osalemise motivatsioon” tulemusi ning arutletakse noorte võimaluste ja takistuste üle noorsootöös osalemisel.

 

Pages