You are here

Vocational education

Täna kell 14 allkirjastavad minister Mailis Reps ja linnapea Marko Torm Rakvere linnavalitsuses lepingu riigigümnaasiumi rajamiseks Rakvere linna. Tund aega varem, kell 13 asetavad minister, linnapea, ametikooli juht, RKASi ja Merko Ehituse Eesti esindajad nurgakivi Rakvere ametikooli õpilaskodule (Piiri tn 8). Kõik ajakirjanikud on teretulnud!

 

Министерство образования и науки подготовило указ, который упростит порядок установления особых потребностей у учащихся профессиональных училищ и требования к документации при оказании мер поддержки. В дальнейшем учащиеся не должны больше самостоятельно доказывать наличие особых потребностей, соответствующие данные будут поступать из инфосистем. Указ вступит в силу с нового учебного года.

 

Со следующего года вступит в силу новый закон о профессиональном образовании, призванный улучшить условия сотрудничества между профессиональными училищами и работодателями. Законопроект, принятый Рийгикогу на прошлой неделе, закрепляет модель финансирования, основанного на результатах, что станет для училищ дополнительной мотивацией для того, чтобы пробовать новые подходы и работать над улучшением результатов обучения.

 

Вчера правительство приняло новый закон о профессиональных учебных заведениях, основная задача которого - обеспечить создание более тесной связи между профессиональными училищами и рынком труда, а также обновление основ финансирования учебных заведений.

 

Результаты исследования удовлетворенности, проведенного среди учащихся профессиональных училищ в этом году, показывают, что учащиеся очень довольны своим обучением. Почти 70 процентов студентов училищ довольны своей учебой, мало радости от обучения испытывает только 8 процентов учащихся.

 

Sel õppeaastal kutsekoolide õpilaste seas läbi viidud rahuloluküsitluste tulemused näitavad, et õppijate rahulolu õpingutega on väga kõrge. Ligi 70 protsenti õppuritest hindab oma koolirõõmu suureks, vähest koolirõõmu kogeb vaid 8 protsenti õpilastest.

 

Riik eraldab kutseõppe õppekeskkonna arendamiseks enam kui kolm miljonit eurot, et riigi ja munitsipaalkutsekoolid saaksid soetada töökeskkonna simulaatoreid.

 

Luua Metsanduskoolis avatakse uus metsamasinate simulaatorite õppeklass. Klass on komplekteeritud seitsme erineva simulaatoriga, moodsad õppevahendid võimaldavad viia metsamasinate õppe uuele tasemele, lisades õppesse elulähedust.

 

Vabariigi Valitsuse kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt võetakse 2018. aastast kasutusele kutseõppe uus rahastamismudel. Rahastamisel ei võeta arvesse enam mitte ainult riikliku koolitustellimuse kohti, vaid finantseeritakse õppeasutuste tegevusi ja tulemusi tervikuna, millega kaasneb kutsehariduse rahastamise kasv.

 

Kutseõppe vilistlaste äsjavalminud uuringust selgub, et 90% kutseõppe lõpetajatest on läbitud õpingutega rahul. Kõige enam ollakse rahul kooli- ja erialavalikuga ning õppetöö füüsilise keskkonnaga. Rahulolu põhjustavad vähem õppetöö korraldus ning praktikavõimalused.

 

Pages