You are here

Secondary education

Täna kell 14.00 tutvustatakse ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) toimuval pressibriifil värskelt avaldatud juhendmaterjali annetuste ja ebamõistlike rahastamispraktikate kohta üldhariduskoolides

 

Haridus- ja Teadusministeerium hakkab koostöös Tartu Ülikooliga välja töötama mõõtevahendeid, mis võimaldavad hinnata õppurite, õpetajate ja teiste osapoolte rahulolu üld-, kutse-, kõrgharidus- ning täiskasvanute õppega.

 

Minister Jürgen Ligi ütles täna algatuse Huvitav Kool nõukoja koosolekut sisse juhatades, et iga kool peab olema huvitav ning eriline. „Vähe on sellest, et Eesti kool pakub väga head haridust, seda pakutavat peab olema ka väga hea vastu võtta."

 

Valitsus esitas riigikogule seaduseelnõu, mis suunab haridustoetuse ca 2,6 miljoni eurose investeeringukomponendi Eesti õpetajate töötasu kasvu kui hariduse strateegilisse prioriteeti. See lubab tõsta õpetajate palka lisaks olemasolevatele vahenditele veel 1,4 protsenti.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on pannud toimetustele ja partneritele kokku värskendatud infopaberi erakooliseaduse eelnõu ja selle tausta kohta.

 

Erakooliseaduse eelnõu eesmärk on kohelda riigi toetuse andmisel võrdselt munitsipaalkoole ning erakoole. Riiklikku haridustoetust ehk pearaha saavad erakoolid võrdselt kohalike omavalitsustega  ja see on igal aastal nii munitsipaalkooli kui ka erakooli pidajatel kasvanud. Haridustoetust antakse õpetajate ja koolijuhtide töötasu ja täienduskoolituse-, koolilõuna- ja  õppevahendite ja investeeringute toetuseks.

 

Ministeeriumis on valminud eelnõu, millega seatakse riikliku haridustoetuse prioriteediks õpetajate töötasu kasv ning seetõttu soovitakse suunata haridustoetuses ca 2,6 miljoni eurone investeeringukomponent õpetajate palka.

 

Haridus- ja Teadusministeerium saadab uue õppeaasta eel toimetustele olulisemad näitajad ja tendentsid üld-, kutse-, kõrg- ning täiskasvanuhariduses nii õppurite kui ka õpetajate näitajate kohta. Samuti sisaldab ülevaade muudatusi koolivõrgus õppeaasta vahetumisel.

 

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ning Paide linnapea Priit Värk kirjutasid täna Paides alla ühiste kavatsuste protokollile, mille kohaselt alustab 2018. aastal Paide linnas riigigümnaasium.

 

Suurimaks uuenduseks sel aastal oli matemaatika eksam, mis toimus esimest korda uue, kitsa ja laia õppekava järgi. Kui mullu oli matemaatikaeksami keskmine tulemus 62,9 punkti, siis tänavu oli kitsa matemaatikaeksami keskmine tulemus pisut üle 30 ja laia matemaatikaeksami keskmine tulemus 54 punkti.

 

Pages