PROBLEEMID EHIS-esse SISENEMISEL – Käitumisjuhis!

Alates 01.02.2009 toimub üldise infosüsteemi turvalisuse huvides EHIS-esse sisenemine ainult ID-kaardiga. Salasõnaga on võimalik infosüsteemi siseneda kuni 31.01.2009. Palume hoolitseda selle eest, et selleks ajaks oleks EHIS-ega töötamiseks kasutatavatel arvutitel ID kaardi lugejad, installeeritud vajalik tarkvara ja töötajatel oleks kehtivate sertifikaatidega ID-kaardid. Täpsemaid juhised leiab veebiaadressilt www.id.ee.

Kui õppeasutus soovib vahetada administraatorit

Selline vajadus tekib siis, kui eelmine administraator on õppeasutustest töölt lahkunud või soovitakse teine inimene administraatoriks määrata. Administraatori vahetamiseks tuleb saata koolijuhi allkirjaga kiri aadressil:
Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esindus
Tõnismägi 11
15192 Tallinn
märgusõnaga "Eesti Hariduse Infosüsteem"
Kirja võib ka saata digiallkirjaga allkirjastatult aadressile: ehis.tugi@hm.ee
Kirjas tuua välja lühidalt probleem ja soov:
Näide: Palun tühistada X Gümnaasiumi praeguse administraatori Andres Puu (isikukood 37613249876) õigused. Palun omistage X Gümnaasiumi administraatori roll järgmisele inimesele: Andmed:
  1. nimi: Rein Mets,
  2. isikukood 37615309876,
  3. ametlik telefon: 827363,
  4. e-posti aadress: rein.mets@kool.ee
Infosüsteemi sisenemine toimub ID-kaardiga. Palume hoolitseda selle eest, et määrataval administraatoril oleks kehtivate sertifikaatidega Id-kaart.
NB! Oluline on, et EHIS-e kasutaja kontaktid oleksid sellised, millelt on võimalik konkreetset inimest ka reaalselt kätte saada.
Teile luuakse administraatori kasutajaõigused kuni tööpäeva jooksul ja antakse e-posti teel kasutajale teada, et kasutajaõigused on loodud.
Õppeasutuse EHIS-e administraator saab oma õppeasutuses luua uusi kasutajaid ja olemasolevaid tühistada – täpsemalt lugege kommunikatsiooni mooduli kasutajajuhendist.