Hariduskorralduslikud aktid Eesti Vabariigis
(kuni aastani 1940).

 « MÄRKSÕNAD
Abiks
«
     
 
« eelmised  
481 - 520
  järgmised »
järjesta Ü-A järjesta
     
+
Vabariigi Valitsuse 1938. a. 8. detsembri ja 1939. a. 17. märtsi otsused Õpperaamatute Komitee asutamise ja tegevuse kohta1939
+
Vabariigi Valitsuse 1939. a. 22. veebruari otsus Kunstikomitee asutamise ja tegevuse kohta1939
+
Vabariigi Valitsuse 1939. a. 22. veebruari otsus Kunstikomitee asutamise ja tegevuse kohta1939
+
Vabariigi Valitsuse ajutine määrus riigi hoolekandekooli kohta1924
+
Vabariigi Valitsuse ajutine määrus riigi hoolekandekooli kohta1924, 1929
+
Vabariigi Valitsuse määrus avalikkude algkoolide seaduse elluviimise kohta1920
+
Vabariigi Valitsuse määrus koduõpetuse korraldamise kohta1920
+
Vabariigi Valitsuse määrus koduõpetuse korralduse kohta1920
+
Vabariigi Valitsuse otsus 5. jaanuarist 1938. a. ülikoolide maksude normide kohta1938
+
Vabariigi valitsuse otsus Tallinna Konservatooriumi maksude normide kohta1938
+
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud täienduskoolide esialgsed põhijooned1922
+
Vabariigi Valitsuse täiendav määrus avalikkude algkoolide seaduse elluviimise kohta1923
+
Vaimulikkude koolide revideerimise õiguse kaotamisest1919
+
Valitav õpetaja peab olema vastav oma elukutsele ning Eesti riigile lojaalne1922
+
Vallaomavalitsus ja muukeelse kooli võrk1934
+
Vallaomavalitsus ja uue koolihoone ehitamine või kooli kolimine teise hoonesse1932
+
Vallaomavalitsuse õigus nõuda teistelt valdadelt raha vähemusrahvuste algkoolis õppijate eest1933
+
Vanade õpetajate toetuse seadus1927
+
Võimlemistundide korraldamine1926
+
Võimlemistundide läbiviimine1925
+
Võrdsus normimaa eraldamisel1935
+
Vähemusrahvuste kultuur-omavalitsuse seadus1925
+
Vähemusrahvuste kultuur-omavalitsuste korralduse määrus1925
+
Välismaal asuvate riigireetjate ja nende perekonnaliikmete karistamise seadus1940
+
Väljaspool kooli olevate noortelaagrite, -suvepidustuste ja teiste koosolekute pidamise alused ja kord1937
+
Väljavõte Keelemäärusest1935
+
Väljavõte Kinoseadusest1938
+
Väljavõte Koosolekute seadusest1938
+
Väljavõte kriminaalseadustikust1929
+
Väljavõte Kriminaalseadustikust1929
+
Väljavõte linnaseadusest1938
+
Väljavõte linnaseadusest1915 VSK
+
Väljavõte Maakapitali seadusest1937
+
Väljavõte maakonnaseadusest1938
+
Väljavõte Maatulunduskapitali seadusest1930, 1932, 1934, 1935
+
Väljavõte Raadioringhäälingu kasutamise määrusest1935
+
Väljavõte Raudtee reisijate ja pagasiveo tariifist nr. 1891938
 
 
 Väljavõte Riigikaitse rahuaegse korralduse seadusest
 
Akti nimetus: 
Väljavõte Riigikaitse rahuaegse korralduse seadusest
 
Akti liik: 
Seadus
 
Väljaandmise aasta: 
1938
 
Allikas: 
Eesti rahvahariduse ja kultuuriala korraldus; 1938; lk 552
 
Dokument: 
1938riigikaitse1938.pdf
 
   
+
Väljavõte riigiteenijate tasude seadusest1935
+
Väljavõte sõjaväeteenistuse seadusest1937
 
« eelmised  
481 - 520
  järgmised »